شبیه سازی جوشکاری درز لوله با نرم افزار آباکوس

در این پروژه فرایند جوشکاری روی درز لوله در راستای محوری با استفاده از نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است.

اگرچه يك مدل دو بعدي تقارن محوري  نيازهاي رايانه اي براي شبيه سازي فرايند را كاهش مي دهد اما با محدود كردن تحليل به يك بخش از هندسه كامل مدل، مشكلاتي در نتايج حاصل ايجاد مي شود . تغييرات نا پايدار و بي ثبات تنشهاي پسماند در محيط لوله به دليل هم پوشاني نواحي مجاور هم ناشي از حركت قوس و اثرات نقاط شروع و پاياني فرايند. جوشكاري، فرضياتي را كه در مدل دوبعدي در نظر گرفته مي شود به مقدار قابل توجهي تحت تاثير قرار مي دهد. بنابراين يك مدل دوبعدي قادر به پيش بيني دقيق توزيع تنش­هاي پسماند در جوشكاري سر به سر لوله ها نيست.

از آنجا كه ماهيت تنشه اي پسماند ناشي از جوشكاري از نوع تنشهاي گرمايي بوده و مستلزم در نظر گرفتن ميدا نهاي گرمايي و سازه اي است.

در فرایند جوش کاری فرض می­ شود که همه انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی تبدیل شود. اما همه این انرژی به فلز پایه منتقل نمی­ شود و بخشی از آن بصورت فلاکس حرارتی و ... تلف می­ شود.

 

لینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن
انجام پروژه شبیه سازي جوشکاری لیزر با آباکوس
پروژه مدل سازی چشمه حرارتی در اباکوس
پروژه مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده با آباکوس
پروژه شبیه سازی جوشکاری درز لوله با نرم افزار آباکوس
پروژه شبیه سازی جوش ورق با نرم افزار آباکوس
شبیه سازی جوش به روش تولد و مرگ المان در آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
مدلسازی توزیع دما روی یک صفحه به روش المان محدود   

مدلسازی کمانش ستون با نرم افزار آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
جوشکاری توپودری FCAW 
پیشبینی توزیع تنش های پسماند در جوشکاری ورق های نازک  
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی fsw 
پروژه مدلسازی جوش لیزر


با در نظر گرفتن این فرضیات و همچنین فرضیات ذکر شده در سایر مثال ها ، کد سابروتین در فرترن نوشته می شود و پس از لینک شدن با نرم افزار آباکوس، فرایند جوشکاری اجرا می گردد.

شبیه سازی جوشکاری درز لوله با نرم افزار آباکوس

انجام پروژه های شبیه سازی جوش در نرم افزار آباکوس پذیرفته می شود.

جهت سفارش پروزه با شماره 09194720662 تماس بگیرید.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.