پروژه مدل سازی چشمه حرارتی در اباکوس

در این پروژه چشمه حرارتی وابسته به زمان در نرم افزار اباکوس روی یک ورق مدل سازی شده است.

این پروژه را می توان برای انواع هندسه های مختلف تعمیم داد.

انجام پروژه با نرم افزار اباکوس در زمینه انتقال حرارت بصورت های مختلف با استفاده از سابروتین فرترن امکان پذیر است.

جهت سفارش پروژه شبیه سازی جوش در نرم افزار آباکوس با ما تماس بگیریدلینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن
انجام پروژه شبیه سازي جوشکاری لیزر با آباکوس
پروژه مدل سازی چشمه حرارتی در اباکوس
پروژه مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده با آباکوس
پروژه شبیه سازی جوشکاری درز لوله با نرم افزار آباکوس
پروژه شبیه سازی جوش ورق با نرم افزار آباکوس
شبیه سازی جوش به روش تولد و مرگ المان در آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
مدلسازی توزیع دما روی یک صفحه به روش المان محدود   

مدلسازی کمانش ستون با نرم افزار آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
جوشکاری توپودری FCAW 
پیشبینی توزیع تنش های پسماند در جوشکاری ورق های نازک  
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی fsw 
پروژه مدلسازی جوش لیزر


 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.