شبیه سازی جوش ورق با نرم افزار آباکوس

در این پروژه با استفاده از نرم افزار اباکوس و همچنین کد سابروتین فرترن فرایند جوشکاری روی یک ورق شبیه سازی شده است.

این نوع جوشکاری قابل تعمیم به انواع هندسه های مختلف می باشد.

پارامتر های زیر را می توان در این نوع از جوشکاری مورد بررسی قرار داد:

1- اثر سرعت الکترود بر تنش های پسماند روی ورق

2- اثر شار حرارتی ورودی جوش بر توزیع حرارت و تنش های پسماند 

3- اثر تعداد پاس ها بر تنش های پسماند جوشکاری

4- اثر فرایند خنک کاری بین پاس ها بر تنش های پسماند جوش روی ورق

5- اثر جنس ورق و الکترود بر تنش های پسماند

پس از فرایند جوشکاری می توان فرایند هایی نظیر خستگی و استحکام جوش را نیز مورد مطالعه قرار داد.

انجام پروژه شبیه سازی جوش با نرم افزار فلوئنت پذیرفته می شود.

جهت سفارش پروژه با نرم افزار آباکوس با شماره 09194720662 تماس بگیرید.

 شبیه سازی جوش ورق با نرم افزار آباکوس

 

 

لینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن
انجام پروژه شبیه سازي جوشکاری لیزر با آباکوس
پروژه مدل سازی چشمه حرارتی در اباکوس
پروژه مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده با آباکوس
پروژه شبیه سازی جوشکاری درز لوله با نرم افزار آباکوس
پروژه شبیه سازی جوش ورق با نرم افزار آباکوس
شبیه سازی جوش به روش تولد و مرگ المان در آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
مدلسازی توزیع دما روی یک صفحه به روش المان محدود   

مدلسازی کمانش ستون با نرم افزار آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
جوشکاری توپودری FCAW 
پیشبینی توزیع تنش های پسماند در جوشکاری ورق های نازک  
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی fsw 
پروژه مدلسازی جوش لیزر


 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.