تعیین یک روش دقیق و کارامد جهت حل معالادات جریان داخل کانال

در این پایان نامه مقطع دکتری ، یک روش محاسباتی برای حل جریان داخل کانال  ارائه شده است.

در این روش محاسباتی ، برای گسسته سازی معادلات ناویر استوکس از روش های مرتبه یک ، دو و بالاتر استفاده گردیده است و جریان داخل کانال به دو روش گذرا و پایا مدل سازی شده  و نتایج حاصل از هر یک از این روش ها با هم مقایسه شده اند.

استفاده از ترم های مرتبه بالاتر جهت حل جریان اگرچه باعث دقیقتر شده نتایج میشود اما میزان ناپایداری را افزایش خواهد داد.

که در این پایان نامه ، از الگوریتم های مناسبی جهت کاهش ناپایداری استفاده شده است.

جهت دانلود فایل پایان نامه کلیک کنید.

دسته ها: پایان نامه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.