مقالات

جوشکاری یکی از روشهای اتصال فلزات مختلف به همدیگر، میباشد. در اتصال فلزات به روش جوشکاری، حالات مختلفی وجود دارد که در ذیل بطور مختصر به انها اشاره میشود. طبق مستندات انجمن جوشکاری آمریکا، پنج نوع اصلی از روش های اتصال جوش بشرح زیر میباشد. جوش لب به لب جوش گوشه - جوش لبه - جوش لپ lap weld...

06 فروردین 1396 19:34 0 دیدگاه

به منظور استفاده از نانوسیالات در زمینه انتقال حرارت ، افزایش هدایت حرارتی آنها تنها یک جنبه امیدوار کننده است اما دلیل قاطعی مبنی بر قابلیت کاربرد انها نیست. اگرچه افزایش هدایت حرارتی برای بهبود رفتار انتقال حرارت سیال لازم است اما پارامتر های دیگری نیز در این زمینه نقش اساسی ایفا میکنند....

07 آبان 1395 18:48 0 دیدگاه

نانو ذرات با گذر از میکرو ذرات به نانو ذرات ، با تغییر برخی از خواص فیزیکی روبرو میشویم که دو مورد مهم آن عبارتند از افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتومی. افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم که به تدریج با کاهش اندازه ذره رخ می دهد. باعث غلبه یافتن رفتار اتم...

30 مهر 1395 09:08 0 دیدگاه

خواص استثنایی نانوسیالات شامل هدایت حرارتی بیشتر نسبت به سوسپانسیون های معمولی ، رابطع غیر خطی بین هدایت حرارتی و غلظت مواد جامد در نانوسیال و وابستگی شدید به دما و افزایش شدید فلاکس حرارتی در منطقه جوشش است. این خواص استثنایی به همراه پایداری، روش تهیه نسبتا آسان و ویسکوزیته قابل قبول...

26 مهر 1395 19:06 0 دیدگاه

برای انجام پروژه و شبیه سازی ( simulation ) عددی مانند انتقال حرارت و همچنین حل جریان و ... در نرم افزار هایی مانند انسیس فلوئنت ( Ansys Fluent ) ، آباکوس ، ANSYS CFX ، و ... نیاز شبکه بندی ( مش بندی ) دامین محاسیاتی می باشد. در روش تفاضل محدود، معادلات جبري حاصله را بايد در شبکۀ ايجاد شده...

04 مرداد 1395 21:42 0 دیدگاه

در حال حاضر مدل های عددی برای فرایند الکترود تنگستنی با گاز محافظ می توانند به دو دسته مدل های دو بعدی با تقارن محوری و مدل های سه بعدی تقسیم شوند. اگرچه مدل های دو بعدی متداول هستند و هزینه محاسبات را به طور وسیعی کاهش می دهند اما توانایی پیشبینی شکل حوضچه جوش و چرخه های حرارتی را در حین...

02 مرداد 1395 23:36 0 دیدگاه

اعتبار سنجی نتایج CFD براي اينکه از اعتبار محاسبات CFD اطمينان حاصل کنيم و بتوانيم از اين نتايج استفاده کنيم بايد نتايج محاسبات CFD با نتايج عملي و آزمايشگاهي مطابقت داده شود و اگر خطا در حد قابل قبولي باشد مي توانيم از نتايج CFD استفاده کنيم. در صورتي که نتايج تجربي و آزمايشگاهي براي...

01 مرداد 1395 19:31 0 دیدگاه

براي استفاده از روش هاي CFD لازم است که ميدان جريان را با استفاده از شبکه، گسسته سازي نمود و براي شبيه سازي ميدان جريان بايد دامنه محاسباتي را با المان هاي کوچکي تقسيم بندي کرد تا بتوان معادلات مذبور را بر روي آنها حل کرد. همانطور که مي دانيم روش هاي حل CFD عبارتند از: روش تفاضل محدود ،...

31 تیر 1395 22:07 0 دیدگاه

در این فایل روابط مربوط به انتقال حرارت روی سطوح و داخل مجاری با مقاطع مختلف جهت دانلود قرار داده شده است. این روابط به طور کلی شامل موارد ذیل میباشد: 1- روابط انتقال حرارت جریان روی سطح خارجی 2- رذوابط انتقال حرارت جریان در مجراهای داخلی 3- روابط ترکیب جریان داخلی و خارجی 4- روابط انتقال...

09 اسفند 1394 21:40 0 دیدگاه