مدلسازی کمانش ستون با نرم افزار آباکوس

در این پروژه کمانش یک ستون عمودی با استفاده از نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است.

در شبیه سازی انجام شده، در دو حالت مختلف با استفاده از مدل استاتیکی فشار 20 مگاپاسکال به مقطع ستون وارد می گردد و تنش های حاصل از بارگذاری و همچنین کمانش حاصل شده ، با استفاده از نرم افزار آباکوس محاسبه میگردد. کانتور های توزیع تنش و تغییر شکل در این مدلسازی قابل مشاهده است.

همچنین در مرحله دوم با استفاده از مدل buckle در نرم افزار آباکوس، 5 مود مختلف کمانش ستون بدست آمده است.

با پرداخت مبلغ 20 هزار تومان، فایل های CAE و ODB در هر دو حالت مختلف را دانلود نمائید.

مبلغ : 20 هزار تومان

جهت خرید پروژه با شماره 09194720662 تماس بگیرید

 

 

 انجام پروژه و پایان نامه با نرم افزار آباکوس پذیرفته می شود.

 

لینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن
انجام پروژه شبیه سازي جوشکاری لیزر با آباکوس
پروژه مدل سازی چشمه حرارتی در اباکوس
پروژه مدل سازی باکلینگ در لوله جوشکاری شده با آباکوس
پروژه شبیه سازی جوشکاری درز لوله با نرم افزار آباکوس
پروژه شبیه سازی جوش ورق با نرم افزار آباکوس
شبیه سازی جوش به روش تولد و مرگ المان در آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
مدلسازی توزیع دما روی یک صفحه به روش المان محدود   

مدلسازی کمانش ستون با نرم افزار آباکوس
جوشکاری با گاز محافظ یا تیگ ( TIG ) در آباکوس
جوشکاری توپودری FCAW 
پیشبینی توزیع تنش های پسماند در جوشکاری ورق های نازک  
جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی fsw 
پروژه مدلسازی جوش لیزر


دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.