آنالیز CFD جریان تک فاز در داخل لوله مارپیچ

مدلسازی انتقال حرارت در در لوله مارپیچ با فلوئنت

در این مقاله،  انتقال حرارت در در لوله مارپیچ  مورد بررسی قرار گرفته است. میدانیم که انتقال حرارت جریان سیال در لوله مارپیچ نسبت به لوله مستقیم بیشتر است. زیرا با عبور جریان از لوله مارپیچ ، در اثر جریان ثانویه ایجاد شده، آشفتگی جریان افزایش می یابد و باعث افزایش انتقال حرارت میگردد.

در این مقاله، پارامتر هایی نظیر  قطر گام، قطر کویل و قطر لوله و تاثیر آنها بر افزایش انتقال حرارت مورد بررسی قرار گرفته است.

و در نهایت یک رابطه ای برای پیش بینی عدد ناسلت برحسب موقعیت زاویه ای، بدست آمده است.

کار شبیه سازی در این مقاله با استفاده از نرم افزار  فلوئنت صورت گرفته است. 

کانتور توزیع دما در مقطع لوله در زوایای مختلف ، نمودار توزیع سرعت درزوایای مختلف ، نمودار عدد ناسلت بر حسب عدد رینولدز ، عدد ناسلت در هندسه های مختلف و ... استخراج شده اند.

جهت سفارش پروژه با نرم افزار فلوئنت با ما تماس بگیرید.

 

                                                                                                دانلود

 

دسته ها: دانلود

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.