پروژه درس دینامیک سیالات محاسباتی CFD

 در این پروژه که مربوط به درس دینامیک سیالات محاسباتی CFD میباشد، معادله P.D.E در انتقال حرارت هدایت گذرای ساده با استفاده از برنامه فرترن حل میگردد.

برای حل به 2 شرط مرزی ویک شرط اولیه نیاز داریم

با توجه به اینکه ضریب انتقال حرارت جابجایی بسیار بزرگ است شرایط مرزی عبارتند از :

 

      U (0,y,t) =u0

      U (L,y,t ) = 0

U (X,I,t ) = u (X,-l,t ) =0

  معادله فوق را با استفاده از روش های زیر :

                                                                                                     ADE1 – روش        

2 -  روش ADI

گسسته و بصورت عددی حل نموده و جواب های خود را در جداول و گراف های  مناسب با تمام جزئیات ارائه شده است ( تعداد نقاط و تعداد تکرار و غیره ). در انتها نیز جواب حالت پایای خود را با جواب حالت پایای واقعی مقایسه گردیده است.

 مساله فوق لزوم بررسی یک صفحه دو بعدی با شرایط مرزی دما ثابت بوده و به دلیل ضریب انتقال حرارت جابحایی بالا دمای اظلاع در برخورد با جریان جابجایی به صورت دما ثابت و به دمای جریان جابجایی فرض می شوند. مساله با چهار حالت

1.ADI

2.ADE

3.FTCS

4.ANALATICAL

 که در این بین روش های2و3و 4 صریح بوده و روش اول ضمنی می باشد.

قیمت پروژه 15000 تومان 

جهت خرید تماس بگیرید

09194720662

دسته ها: سایر پروژه ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.