پروژه مدلسازی سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی در CFX

سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی به شش دسته مختلف تقسیم میگردد: 1- سیال نیوتنی 2- shear-thickening  بدون تنش تسلیم  3- سیال بینگهام 4- سیال shear thinning   بدون تنش تسلیم   5- سیال shear thinning با تنش تسلیم    6- shear-thickening  با تنش تسلیم 

نرم افزار CFX قابلیت شبیه سازی سیال غیرنیوتنی را دارد. در این پروژه سیال هرشل-بالکلی در یک لوله همگرا- واگرا مدلسازی شده است.

در این پروژه نمودار های افت فشار بر حسب عدد رینولدز و همچنین کانتور های سرعت و خطوط جریان رسم شده اند. اثرات هریک از پارامترهای موثر بر جریان، مورد بررسی قرار گرفته است.

انجام پروژه با نرم افزار CFX و تدریس خصوصی این نرم افزار پذیرفته می شود.

 

دسته ها: پروژه های CFX

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.