انجام پروژه شبیه سازی سیال توانی و کراس در CFX

نرم افزار CFX یکی از نرم افزار های قدرتمند در شبیه سازی جریان سیالات مختلف می باشد. این نرم افزار دارای قدرت محاسباتی بالایی در حل معادلات جریان است.

یکی از موارد کاربرد این نرم افزار شبیه سازی جریان سیالات غیرنیوتنی است.

براي سیال نیوتنی نسبت تغییرات تنش به نرخ برش همواره مقداري ثابت می باشد ،که این مقدار ثابت را لزجت نامگذاري می کنند . به سیالی که یکی از شرا یط سیال نیوتنی را نداشته باشد، سیال غیرنیوتنی می گویند.

يك سيال غيرنيوتني، سيالي است كه منحني جريان آن خطي نمي‌باشد يا از مبداء دستگاه مختصات منحني عبور نمي‌كند. یا به عبارتی دیگر سیالاتی را که از قانون لزجت نیوتن پیروی نمی­کنند سیالات غیر نیوتنی می­نامند.  به اين ترتيب لزجت ظاهر، مقداري ثابت نخواهد بود. بلكه به مشخصه‌‌هاي جريان مانند آهنگ كرنش برشي، تنش برشي، هندسه ميدان جريان و يا حتي گذشته حركتي سيال در شرايط جريان، وابسته خواهد بود. سیالات غیره نیوتنی به سه دسته تقسیم می­شوند

 

  • سیالات غیرنیوتنی مستقل از زمان
  • سیالات غیرنیوتنی وابسته به زمان
  • سیالات ویسکوالاستیک

         سیالاتی که فاقد تنش تسلیم هستند، به دو دسته سیالات شبه پلاستیک و سیالات دایلاتنت تقسیم می شوند

       سیالات شبه پلاستیک، با افزایش شدت برش ویسکوزیته سیال کاهش می­یابد.

به طور کلی سیالاتی که ویسکوزیته آنها وابسته به زمان است، به دو دسته سیالات تیکسوتروپیک [1] و سیالات رئوپکتیک [2] ( آنتی تیکسوتروپیک [3]) تقسیم می شوند

نرم افزار CFX قابلیت شبیه سازی سیالات غیر نیوتنی مختلف مانند سیال کراس، پاورلو و ... را دارا میباشد. برای انجام پروژه های شبیه سازی سیالات غیر نیوتنی در مجاری مختلف مانند کانال ها ، لوله ها و .. می توان از نرم افزار CFX استفاده کرد.

 

[1]. Thixotropic

[2]. Rheopectic

[3]. Antithixotropic

انجام پروژه با نرم افزار CFX پذیرفته میشود.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.