کارکتر ها در متلب ( matlab )

نرم افزار مطلب ( matlab ) توانائي بالائي در تسخير اعداد و عمل برروي آنها را دارد ولي اين توانائي زماني كامل مي گردد كه بتوان علاوه بر اعداد ،حروف يا كاراكترها را وارد برنامه خود نمود  و براي بيان مفاهيم و منظور بهتر خود در برنامه (مثلا در ترسيمات براي جداكردن نمودارها و تشخيص آنها از همديگر و .... ) به كاربست؛ اصطلاحا در مطلب ( matlab ) به متن عنوان رشته يا استرينگ يا بطور كاملتر كاراكتر استرينگ (character string ) اطلاق مي گردد .

رشته يا كاراكتر استرينگ (character string ) :

       رشته ها در مطلب آرايه هاي از نوع كدهاي اسكي (ASCII ) مي باشند ، شما مي توانيد از كدهاي اسكي براي ايجاد يك متن بدون استفاده از حروف استفاده نمائيد ؛ به مثال زير توجه فرمائيد :

t='how about this character string ? '

t =

how about this character string ?

 

size(t)

ans =

     1    34

 

whos

  Name      Size                   Bytes  Class

 

  ans       1x2                       16  double array

  t         1x34                      68  char array

 

Grand total is 36 elements using 84 bytes

دربرنامه فوق متن how about this character string ?    يك پيغام دلخواه مي باشد كه بعد از اجرای برنامه در صفحه command  چاپ مي گردد ، توجه داشته باشيد كه متن فوق در M_File بايستي مابين دو كوتيشن نوشته شود تا مطلب ( matlab ) بتواند آنرابه عنوان يك متن تشخيص دهد .

دستور whos  به عنوان معرفي نام پارامترها و مشخصات كلي مربوط به آنها مي باشد كه كاربرد آن بدين صورت است كه يك اطلاعات كلي از پارامترهاي بكار رفته در برنامه شما به شما ارائه مي دهد و  اين در برنامه هاي حجيم كه فراموش كرده ايد كه آيا از يك پارامتر استفاده كرده ايد يا نه ( در صورت دوبار استفاده از يك پارامتر در يك برنامه مقدار جديد جايگزين مقدار اوليه مي گردد ) مي توانيد از اين دستور استفاده كنيد و سريع نتيجه را مشاهده نمائيد .

شما مي توانيد با استفاده از دستور double  يك متن را به عدد و يا با دستور char از يك سري اعداد متن ايجاد نمائيد ، ( در كامپوتر هركلمه با يك شماره خاص ذخيره گرديده اند كه مي توانيد با آدرس دهي يه كلمه مورد نظر دست يابيد) براي درك بهتر مثال قبلي كه ذكر گرديد را  درنظر بگيريد :

 

clear all;

echo on

t='how about this character string ? ';

r=double(t)

r =

 Columns 1 through 13

104 111 119  32  97  98 111 117 116  32 116 104 105

 

  Columns 14 through 26

115 32 99 104   97 114 97  99  116  101 114 32 115

  Columns 27 through 34

   116   114   105   110   103    32    63    32

e=char(r)

e =

how about this character string ?

شما به راحتي مي توانيد ازيك سري اعداد يك جمله يا متن دلخواه خود را در matlab بسازيد .مثلا براي حروف كوچك كه حرف a كه اولين حرف است با شماره 97 بدين ترتيب حرف b شماره 98 و .... و حرف z شماره 122 را دارد شما بر اساس متن خود شماره كاراكتر مورد نظر را انتخاب و به ترتيب دريك آرايه به فاصله مي نويسيد بعد از اتمام هر كلمه با فاصله عدد 32 را بنويسيد  ، مثلا ميخواهيد متن hellow ali را ايجاد نمائيد به راحتي متوانيم آرايه زير را ايجاد نمائيم :

y=[104 101 108 108  111  119  32  97  108  105 32];

s=char(y)

s =

hellow ali

در جدول زير تعدادي از كدهاي اسكي آورده شده است :

البته جدول فوق فقط به منظورنشان داده قابليت مطلب در نوشتن انواع حروف مي باشد البته به غير از اين حروف هزاران  حرف ديگر وجود دارد كه شما مي توانيد با دست يابي به كد اسكي آن در برنامه هاي خود مورد استفاده قرار دهيد .

مثال :

فرض كنيد در قسمتي از برنامه تان مي خواهيد فرد استفاده كننده از برنامه شما مقادير مشتقات اول و دوم A را وارد نمايد شما مي توانيد اين پيغام را براحتي با كدهاي اسكي ايجاد كنيد :

clc;

clear all;

['pleas enter ',char(197),' =']

['pleas enter ',char(196), '=']

بعد از اجرا داريم :

 

pleas enter Å =

pleas enter Ä =

البته برنامه فوق را مي توانستيم بفرم زير نيز بنويسيم :

clc;

clear all;

t='pleas enter '

t2=double(t);

t3='='

t2=double(t2);

w1=[t2 196 32 t3];

w2=[t2 197 32 t3];

char(w1)

char(w2)

 

كه بعد از اجرا داريم :

pleas enter Å =

pleas enter Ä =

دستور disp در matlab

اين دستور معادل دستور display به معناي نمايش دادن مي باشد ،  اصول كاربرد اين دستور بفرم زير است :

                  disp(' متن مورد نظر   ')

مثال :

disp('         Corn         Oats         Hay')         

disp(rand(5,3))

         Corn          Oats          Hay

        0.2113        0.8474        0.2749

        0.0820        0.4524        0.8807

        0.7599        0.8075        0.6538

        0.0087        0.4832        0.4899

        0.8096        0.6135        0.7741

مثال :

clc;                                                    

clear all;

x=2.65;

a=1+x^2;

d=log10(a)+a^3/2+1;

disp(['the valve of H=',num2str(d)])

بعد از اجرا :

the valve of H=260.0704

در مثال فوق از يك دستور بسيار كاربردي num2str  استفاده كرديم اين تابع به عنوان پلي مابين رشته (string ) يا نوشته و متن (text) و اعداد مي باشد ، همانطور كه د ر مثال فوق نيز مشاهده مي كنيد ، مقدار d بعد از محاسبه فراخواني شده و به متن نوشته شده چسبانده مي شود .


انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت پذیرفته می شود.

برای سفارش پروژه با نرم افزار فلوئنت با ما تماس بگیرید.

  

 

 

دسته ها: متن در متلب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.