پروژه های CFX

شبیه سازی، بهینه سازی توربین آبی شبیه سازی و بهینه سازی پره توربین گازی، کمپروسور شبیه سازی ، بهینه سازی پمپ آبی بهینه سازی صنعتی پرسود و کارامد است که امروزه با پیشرفت الگوریتم های تکاملی برگرفته از سیستم ژنتیکی انسان­ها بسیار پر کاربرد شده­اند و تمامی سطوح زندگی بشر را فرا گرفته­اند. از...

27 اردیبهشت 1395 16:10 0 دیدگاه

سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی به شش دسته مختلف تقسیم میگردد: 1- سیال نیوتنی 2- shear-thickening بدون تنش تسلیم 3- سیال بینگهام 4- سیال shear thinning بدون تنش تسلیم 5- سیال shear thinning با تنش تسلیم 6- shear-thickening با تنش تسلیم نرم افزار CFX قابلیت شبیه سازی سیال غیرنیوتنی را دارد. در...

25 دی 1394 19:09 0 دیدگاه

نرم افزار CFX یکی از نرم افزار های قدرتمند در شبیه سازی جریان سیالات مختلف می باشد. این نرم افزار دارای قدرت محاسباتی بالایی در حل معادلات جریان است. یکی از موارد کاربرد این نرم افزار شبیه سازی جریان سیالات غیرنیوتنی است. براي سیال نیوتنی نسبت تغییرات تنش به نرخ برش همواره مقداري ثابت می...

14 دی 1394 19:28 0 دیدگاه