آنالیز عددی و تجربی انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی مارپیچ

این مقاله توسط پاوار  و همکاران تهیه شده است. در این کار، آنها در جالت های پایا و ناپایا ، به بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی مارپیچ پرداختند.

آنها میزان انتقال حرارت را برای سیال نیوتنی آب و سیال غیرنیوتنی محلول آب و گلیگول و چند محلول دیگر مورد بررسی قرار دادند. آنها مجموعا 258 آزمایش مختلف را برای بررسی اتقال حرارت انجام دادند.

رزیم جریان آشفته و ارام با استفاده از نرم افزار تجاری فلوئنت حل شده است.

در نهایت نتایج بدست آمده با روابط تجربی موجود مقایسه گردیده است.

جهت دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

دانلود مقاله

 

 لینک مطالب مرتبط با فلوئنت
مقدمه ای بر نرم افزار فلوئنت
شبیه سازی جریان در زانویی
نحوه رسم کانتور در فلوئنت
شبیه سازی جوشش با استفاده از فلوئنت
مدلسازی جریان در لایه مرزی با فلوئنت
شبیه سازی جریان و انتقال حرارت پریودیک در فلوئنت
آموزش مدل سازی انبساط ناگهانی سیال  
نحوه استخراج نتایج در CFD post

شبیه سازی جریان آشفته در فلوئنت
آنالیز عددی و تجربی انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی مارپیچ

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.