شبیه سازی جوش گوشه در آباکوس

با استفاده از نرم افزار آباکوس و سابروتین فرترن میتوان اشکال مختلف جوش را شبیه سازی کرد. در این قسمت نحوه شبیه سازی جوش گوشه و نحوه اتصال یک ورق بصورت عمودی روی یک ورق دیگر را مشاهده میکنید.

با استفاده از سابروتین فرترن میتوان سرعت ها و همچنین جهت های مختلفی را برای حرکت الکترود تعریف کرد.

اهداف شبیه سازی جوش:

محاسبه تنش های پسماند ناشی از جوشکاری

بررسی توزیع دما در حین جوشکاری

بررسی اثر سرعت بر توزیع تنش های پسماند رو قطعه

بررسی اثر تغییرات ولتاژ و آمپر بر تنش پسماند جوش

در شکل زیر یک نمونه شبیه سازی شده را مشاهده میکنید.

 

برای سفارش شبیه سازی و یا آموزش شبیه سازی با شماره 09194720662 تماس بگیرید.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.