جریان سیال غیر نیوتنی حول کره در فلوئنت

در این پروژه به بررسی نتایج حاصل از جریان سیال غیر نیوتنی حول کره با نرم افزار فلوئنت پرداخته خواهد شد و برای این کار، جریان حول کره ای به قطر 2 سانتی متر با نرم افزار گمبیت رسم گردیده و در نرم افزار فلوئنت مدل شده است. ابتدا اثر اندازه شبکه بر نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است و به عبارتی دیگر شرط استقلال حل از شبکه برقرار شده است. در ادامه با توجه به در دسترس نبودن نتایج جریان سیال  غیر نیوتنی حول کره، برای اعتبار سنجی از جریان سیال نیوتنی استفاده شده است و سپس از روش مناسب برای حل عددی جریان سیال سیال غیر نیوتنی پاورلو مورد استفاده شده است.

در فلوئنت از حل کننده بر مبنای فشار و گسسته سازی Green-Gous node base  استفاده گردید. مدل­ توربولانسی  k-e، برای مدل کردن اثرات اغتشاش در جریان آشفته برای سال غیر نیوتنی در نظر گرفته شده است. جریان ناپایا و وابسته به زمان در نظر گرفته شده است و برای حل معادلات در فلوئنت از حل کننده برپایه فشار استفاده شده است.. معادلات مومنتوم و دقت طرح  QUICK و برای نرخ تولید انرژی جنبشی توربولانسی طرح Power low استفاده شد.

برای اعتبار سنجی نتایج، دو حالت جریان آرام و جریان آشفته استفده شده است. در حالت جریان آرام ، نتایج مربوط به سیال غیر نیوتنی در مقالات وجود داشت و از نتایج جریان سیال پاورلو استفاده شده است اما برای جریان آشفته، تنها سیالات نیوتنی مورد بررسی قرار گرفته اند، به همین دلیل برای اعتبارسنجی نتایج مربوط به جریان آشفته در اعداد رینولدز بالا، از سیال نیوتنی استفاده شده است و  حل آن به سیال غیر نیوتنی نیز تعمیم داده شده است.

همچنین در این پروژه به بررسی نحوه تشکیل گردابه های ون­ کارمن در جریان سیال نیوتنی و غیر نیوتنی پرداخته و آن­ها با هم مقایسه شده اند.

با افزایش عدد رینولدز برای جریان سیال نیوتنی در محدوده رینولدز 100 تا 1000 گردابه های کارمن تشکیل می­ گردند

انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت پذیرفته می شود.

======================= لینک مطالب مرتبط با شبیه سازی در فلوئنت =======================

 شبیه سازی سیال غیر نیوتنی در لوله مارپیچ با فلوئنت
طراحي مبدل هاي حرارتي صفحه اي با سيالات غير نيوتني
پروژه بررسی اثر هندسه دودکش بر کاهش افت فشار و افزایش راندمان در فلوئنت

جریان سیال غیر نیوتنی حول کره در فلوئنت
پروژه شبیه سازی جریان حول استوانه چرخان و ساکن با فلوئنت
شبیه سازی پر کردن مخزن به روش کسر حجمی
پروژه شبیه سازی جریان دوفازی در لوله خمیده با فلوئنت
پروژه شبیه سازی جوشش با استفاده از فلوئنت
شبیه سازی نانوسیال در فلوئنت
مقدمه ای بر کاربردهای نانوسیال در انتقال حرارت
===================================================================

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.