جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی fsw

جوشکاری FSW

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی تکنولوژی نسبتا جدیدی است که در سال 1991 در موسسه جوش انگلستان ابداع شد. این تکنولوژی در مقایسه با فرایند های جوشکاری ذوبی خواص مطلوبی ایجاد کرده و پیشرفت های قابل توجهی در دهه گذشته بدست اورده است. اخیرا این روش برای جوشکاری آلومینیوم و فلزات سبک توسعه داده شده است. توسعه جوشکاری اصطکاکای اغتشاشی در بخش صنعت روند رو به جلویی داشته است. به طوری که کمپانی های زیادی به آن توجه دارند ولی هنوز به دلیل کافی نبودن اطلاعات اساسی در مورد نحوه سیلان ماده و اثرات طراحی ابزار و پارامتر های فرایند ف خواص نهایی اتصال با ریسک هایی همراه است.

به منظور بهینه سازی ریزساختار حاصل از جوش و دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب  درک و پیش بینی تاثیر پارامتر های فرایند از قبیل سرعت های حرکت طولی و چرخشی و همچنین هندسه ابزار جوشکاری از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد.

از طرفی مدلسازی مکانیکی - حرارتی انجام شده در زمینه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به نسبت کم میباشد و انچنان که باید به بررسی تاریخچه میدان های کرنش ، نرخ کرنش و سرعت در طول فرایند پرداخته نشده است. در واقع مدل های موجود اکثرا تاریخچه حرارتی در مناطق اطراف جوش را مورد بررسی قرار داده اند. لذا به نظر میرسد ارائه یک مدل مکانیکی - حرارتی به طور قابل توجهی به درک هرچه بیشتر فرایند FSW کمک میکند.

در این پروژه توزیع حرارت در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی روی یک ورق مسی مورد بررسی قرار گرفته است.

توزیع دمایی در نزدیکی منطقه تلاطمی مستقیما بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی تاثیر میگذارد. بنابراین بدست آوردن توزیع دما در حین انجام فرایند بسیار حائز اهمیت است. برای شبیه سازی حرارت ایجاد شده ناشی از جوش اصطکاکی اغتشاشیFSW با استفاده از فرمولهای موجود. ابتدا توزیع حرارت روی سطح محاسبه می شود و سپس با استفاده از سابروتین فرترن روی سطح توزیع میگردد.

ماکزیمم دما در جوشکاری FSW باید به گونه ای باشد که سبب نرم تر شدن فلز گردد اما باعث ذوب ان نگردد. به همین دلیل کافی است که دما بین 25 تا 40 درصد دمای ذوب فلز باشد.

البته قابل ذکر است که برای فلزی مثل آلومینیوم حداکثر دمای ایجاد شده حدود 80 تا 90 درصد دمای ذوب فلز است.

برای شبیه سازی جوش fsw با نرم افزار اباکوس abaqus میتوان از روش های بهتر و جدیدتری نیز استفاده کرد. روش استفاده شده در این تحقیق یک روش ساده و آسان جهت مدلسازی جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی است.

دانلود مقاله شبیه سازی توزیع حرارت در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

 

شبیه سازی پروژه جوش در آباکوس پذیرفته میشود.

مطالب مرتبط با شبیه سازی جوش در آباکوس :

 پروژه  شبیه سازی جوشکاری به روش تولد و مرگ المان 

انجام پروژه شبیه سازی جوش لیزر

مدلسازی جوش لوله با اباکوس

 

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی تکنولوژی نسبتا جدیدی است که در سال 1991 در موسسه جوش انگلستان ابداع شد. این تکنولوژی در مقایسه با فرایند های جوشکاری ذوبی خواص مطلوبی ایجاد کرده و پیشرفت های قابل توجهی در دهه گذشته بدست اورده است. اخیرا این روش برای جوشکاری آلومینیوم و فلزات سبک توسعه داده شده است. توسعه جوشکاری اصطکاکای اغتشاشی در بخش صنعت روند رو به جلویی داشته است. به طوری که کمپانی های زیادی به آن توجه دارند ولی هنوز به دلیل کافی نبودن اطلاعات اساسی در مورد نحوه سیلان ماده و اثرات طراحی ابزار و پارامتر های فرایند ف خواص نهایی اتصال با ریسک هایی همراه است.

به منظور بهینه سازی ریزساختار حاصل از جوش و دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب  درک و پیش بینی تاثیر پارامتر های فرایند از قبیل سرعت های حرکت طولی و چرخشی و همچنین هندسه ابزار جوشکاری از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشد.

از طرفی مدلسازی مکانیکی - حرارتی انجام شده در زمینه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی به نسبت کم میباشد و انچنان که باید به بررسی تاریخچه میدان های کرنش ، نرخ کرنش و سرعت در طول فرایند پرداخته نشده است. در واقع مدل های موجود اکثرا تاریخچه حرارتی در مناطق اطراف جوش را مورد بررسی قرار داده اند. لذا به نظر میرسد ارائه یک مدل مکانیکی - حرارتی به طور قابل توجهی به درک هرچه بیشتر فرایند FSW کمک میکند.

در این پروژه توزیع حرارت در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی روی یک ورق مسی مورد بررسی قرار گرفته است.

توزیع دمایی در نزدیکی منطقه تلاطمی مستقیما بر روی میکروساختار و خواص مکانیکی تاثیر میگذارد. بنابراین بدست آوردن توزیع دما در حین انجام فرایند بسیار حائز اهمیت است. برای شبیه سازی حرارت ایجاد شده ناشی از جوش اصطکاکی اغتشاشیFSW با استفاده از فرمولهای موجود. ابتدا توزیعع حرارت روی سطح محاسبه می شود و سپس با استفاده از سابروتین فرترن روی سطح توزیع میگردد.

ماکزیمم دما در جوشکاری FSW باید به گونه ای باشد که سبب نرم تر شدن فلز گردد اما باعث ذوب ان نگردد. به همین دلیل کافی است که دما بین 25 تا 40 درصد دمای ذوب فلز باشد.

البته قابل ذکر است که برای فلزی مثل آلومینیوم حداکثر دمای ایجاد شده حدود 80 تا 90 درصد دمای ذوب فلز است.

برای شبیه سازی جوش fsw با نرم افزار اباکوس abaqus میتوان از روش های بهتر و جدیدتری نیز استفاده کرد. روش استفاده شده در این تحقیق یک روش ساده و آسان جهت مدلسازی جوشکاری اغتشاشی اصطکاکی است.

دانلود مقاله شبیه سازی توزیع حرارت در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

جهت سفارش پروژه شبیه سازی جوش با شماره 09194720662 تماس بگیرید و یا از طریق تلگرام با به همین شماره پیام دهید

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.