آموزش نرم افزار گمبیت قسمت 2

در این قسمت چند فایل دیگر آموزش گمبیت قرار داده شده است. امیدوارم سودمند واقع شود.

آموزش gambit قسمت هشتم

آموزش gambit قسمت نهم

آموزش gambit قسمت دهم

آموزش gambit قسمت یازدهم

آموزش gambit قسمت دوازدهم

آموزش gambit قسمت سیزدهم

انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت پذیرفته می شود.

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.