آموزش گمبیت قسمت 1

نرم افزار گمبیت به عنوان یک نرم افزار رسم هندسه و شبکه بندی برای کارهای عددی استفاده می شود. برای انجام پروژه های شبیه سازی ، ابتدا هندسه مورد نظر در این نرم افزار رسم شده و سپس به نرم افزار های دیگری مانند فلوئنت جهت حل ، منتقل می گردد.

در این قسمت چند فایل آموزشی به زبان فارسی برای نرم افزار گمبیت آورده شده است.

آموزش gambit قسمت اول

آموزش gambit قسمت دوم

آموزش gambit قسمت سوم

آموزش gambit قسمت چهارم

آموزش gambit قسمت پنجم

آموزش gambit قسمت ششم

 انجام پروژه با فلوئنت

انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت و انسیس پذیرفته می شود

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.