پروژه شبیه سازی مبدل حرارتی با نرم افزار فلوئنت

مبدل­ های حرارتی حلقوی به دلیل بازده انتقال حرارت بالا، به طور گسترده ای در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند یکی از این کاربرد ها، استفاده از آن­ها به عنوان مبدل­ های بازیافت حرارت می ­باشد. در این پروژه با استفاده از نرم افزار فلوئنت به بررسی اثرات برخی از پارامتر­های هندسی و جریان روی انتقال حرارت و افت فشار  پرداخته شده است. برای این کار، ابتدا با استفاده از نزم افزار تجاری گمبیت هندسه مورد نظر رسم گردید و سپس با استفاده از نرم افزار فلوئنت با تغییر دمای ورودی سیال آب گرم، دمای ورودی سیال آب سرد، سرعت ورودی آب گرم و تغییر قطر لوله، مقادیر ضریب انتقال حرارت و افت فشار و همچنین انتقال حرارت اندازه ­گیری شد و نمودار­های آن رسم گردید و همچینن مقدار حرارت صرفه­ جویی شده نیز محاسبه شد.

با توجه به نتایج بدست امده از شبیه سازی پروژه در نرم افزار فلوئنت مشاهده شد که با افزایش سرعت سیال آب گرم، ضریب انتقال حرارت افزایش یافته و باعث تغییر دمای بیشتری در سیال سرد می ­گردد و از طرفی افزایش سرعت افت فشار بیشتری را موجب می­ شود که انتخاب یک مقدار بهینه برای پارامتر­های مورد مطالعه را ضروری می نماید.

 

 

برای مشاهده پروژه جریان دوفازی در لوله مارپیچ با نرم افزار فلوئنت کلیک کنید

نتایج:

افزایش دبی اب گرم، اختلاف دمای ورودی و خروجی کمتر می­ شود و باعث خواهد شد که ضریب انتقال حرارت از سیال گرم به سیال سرد افزایش پیدا کند و حرارت بیشتری به سیال سرد منتقل شود.

با افزایش دبی جریان مقدار افت فشار در مبدل حرارتی افزایش می ­یابد زیرا با افزایش دبی، سرعت جریان داخل لوله افزایش می ­یابد و افزایش سرعت سبب کاهش ضخامت لایه مرزی و در نتیجه افزایش تنش برشی می­ گردد، برای غلبه بر تنش برشی، نیاز به توان بیشتری می ­باشد و در نتیجه فشار ورود لوله افزایش می ­یابد.

با افزایش دمای ورودی سیال گرم و ثابت نگه داشتن دمای ورودی سیال سرد، به دلیل افزایش انتقال حرارت، اختلاف دمای ورودی و خروجی سیال در کویل افزایش می­ یابد و به عبارتی هرچه دمای ورودی سیال گرم بیشتر باشد، حرارت بیشتری به سیال سرد منتقل می­ شود.

با افزایش دمای ورودی سیال گرم، مقدار توان منتقل شده بیشتر شده و نتیجه آن افزایش دمای سیال آب سرد خواهد بود.

که با افزایش قطر لوله، مقدار افت فشار در یک دبی مشخص کاهش می­ یابد.

 در طراحی مبدل­ها باید یک مقدار بهینه ای از نظر قطر، دبی و ... در نظر گرفته شود تا هم اتقال حرارت به مقدار مطلوب باشد و هم اینکه، مقدار انرژی مصرفی در اثر افزایش فشار کنترل گردد.

پروژه شبیه سازی مبدل حرارتی با نرم افزار فلوئنت

 برای مشاهده شبیه سازی جریان نانوسیال در فلوئنت کلیک کنید


انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت پذیرفته می شود.

برای سفارش پروژه با نرم افزار فلوئنت با ما تماس بگیرید.

 انجام پروژه های فلوئنت

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.