بررسی ساختار های پریودیک در جریان دوفازی گاز و مایع

از گذشته تاکنون مطالعات تجربی زیادی روی جریانات دوفازی با ساختار پریودیک مانند جریانات موجی و حبابی صورت گرفته است و پروژه های زیادی در این زمینه ها تعریف شده است.

در این پایان نامه مقدار کسر حجمی ( void fraction ) هوا به وسیله یک ابزار مخصوص  در سه مایع با ویسکوزیته های مختلف اندازه گیری میشود.

افت فشار جریان دوفازی در طول لوله که 100 برابر قطر آن است، ثبت میگردد.

مشاهده می شود که با افزایش ویسکوزیته سیال، رفتار پریودیک جریان بیشتر می گردد.

در شرایط مشابه ، جریان دوفازی هوا و یک مایع با ویسکوزیته بالاتر از آب، نسبت به جریان دوفازی آب و هوا دارای رفتار پریودیک بیشتری میباشد.

در ادامه این پایان نامه ، اثر کسر حجمی برافت فشار اندازه گیری شده است .

اثر ویسکوزیته سیال بر بهم پیوستن و یا جدا شدن حباب ها از همدیگر مورد بررسی قرارگرفته است.

این پروژه در دانشگاه ناتینگهام به عنوان رساله دکترا تعریف شده است.

جهت دانلود فایل پایان نامه کلیک کنید.

کلید واژه ها: جریان دوفازی  -  ویسکوزیته - 

جریان دوفازی را میتوان در نرم افزار هایی مانند انسیس فلوئنت و انسیس CFX شبیه سازی کرد.

دسته ها: پایان نامه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.