آرایه های ساده

در مسئله محاسبه تابع  (y=sin(x كه در آن x بین 0 و pi می باشد. واضح است كه مجاسبه تابع y در تمامي نقاط غيرممكن مي باشد و ما فقط مي توانيم تعداد تقسيمات خود را در اين بازه افزايش دهيم مثلا براي x مي توانيم عبارات زير را در نظر گرفته و مقدار y را بر اساس آن محاسبه نمائيم :

به پارامترهاي مانند x,y كه بيش از يك مقدار نسبت داده ميشود :  اصطلاحا آرايه گفته ميشود ، آرايه هاي يكي از ابزارهاي افزايش توانائي قدرت برنامه نويسي و راحتي عملكرد ميباشند  روند محاسباتي مثال فوق در مطلب بفرم زير است :

 

clc;

clear all;

x=[0 .1*pi .2*pi .3*pi .4*pi .5*pi .6*pi .7*pi .8*pi .9*pi pi];

y=sin(x)

در صورتيكه برنامه فوق  را در يك M-file نوشته و اجرا نمائيد نتايج زير بدست ميايد :

y =

  Columns 1 through 7

 

0   0.3090   0.5878    0.8090    0.9511    1.0000    0.9511

 

  Columns 8 through 11

 

    0.8090    0.5878    0.3090    0.0000

همانطوريكه از مثال فوق ديده ميشود شروع  يك آرايه  با كروشه باز كه اعداد و يا  متغيرهاي ما در داخل اين دو كروشه با فاصله از همديگر و يا گذاشتن علامت كاما ( ، ) مابين آنها و اتمام آرايه به كروشه بسته  تعريف مي شود در واقع ما مي توانستيم x را به صورت زير نيز تعريف نمائيم :

 

x=[0,.1*pi,.2*pi,.3*pi,.4*pi,.5*pi,.6*pi,.7*pi,.8*pi,.9*pi,pi];

آنچه كه در مورد آرايه ها ( مانند x مثال فوق )  لازم است بدانيد كه در كاربرد و انجام عمليات بر روي آن مانند  ( y=sin(x  زير مجموعه آرايه و يا به عبارت ديگر تك به تك المانهاي آن فراخواني شده و در محاسبه دخالت داده مي شوند.

مثال : در صورتيكه داشته باشيم :

r=[0.50  23  -11  3  ];

مطلوب است محاسبه:

y=r-2

e=r/2

z=e-2y+r/3

يك M-file  باز كنيد و برنامه زير را در آن بنويسيد :

clc;

clear all

r=[0.5 23 -11 3];

y=r-2

e=r/2

z=e-2*y+r/3

سپس آنرا اجرا نمائيد نتايج زير در صفحه Command مشاهده خواهد شد :

y =

   -1.5000   21.0000  -13.0000    1.0000

 

e =

    0.2500   11.5000   -5.5000    1.5000

z =

    3.0833  -38.1667   24.1667   -1.5000

در نرم افزار متلب براي المانهاي آرايه محدوديت كاربرد و اندازه وجود ندارد براي  نمونه در زير آرايه اي كه تعدادي از المانهاي آن عدد مختلط ميباشد مشاهد مي گردد  :

t=[1-2i  3  4  5+6i]

مي توان براي راحتي درك آرايه فوق را بصورت زير نيز نوشت ( البته هيچ فرقي از لحاظ نتيجه نخواهد داشت) :

t=[(1-2i)  3  4  (5+6i)]

در نرم افزار متلب در مورد اعداد مختلط ياد آوري ميشود i,j به عنوان  رادیکال منفی 1 در نظر گرفته مي شود و در صورت بكارگيري آن در کد نویسی متلب توجه داشته باشيد كه اين پارامترها (i,j ) را قبلا در برنامه فوق براي نامگذاري پارامترها و يا ذخيره كردن مقادير مشخصي بكار نبريد چرا كه در اين صورت مقادير تعريف شده بجاي آنها جايگزين گرديده و برنامه شما در نرم افزار متلب اجراي مطلوبي نخواهد داشت .

انجام پروژه کد نویسی در نرم افزار متلب پذیرفته می شود.

جهت سفارش پروژه با نرم افزار متلب با ما تماس بگیرید

 

برچسب ها: آموزش متلب

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.