دانلود کتاب مقاومت مصالح جانسون

کتاب مقاومت مصالح جانسون در بسیاری از دانشگاه های ایران و جهان به عنوان مرجع آموزشی درس مقاومت مصالح در رشته های مهندسی مکانیک ، عمران ، مهندسی مواد و ... معرفی می شود. در این قسمت لینک دانلود ویرایش ششم این کتاب برای دانلود قرار داده شده است.

 

این درس به منظور آشنایی دانشجویان با رفتار مواد و عکس العمل هاي آن تحت تاثیر نیروها و بررسی شناخت این رفتارها و تغییرات که می تواند موجب و زمینه ساز محاسبات سازه باشد، ارائه می گردد. موضوع این درس سرفصل هاي زیررا شامل می گردد: 

موضوع:  فرض هاي عمومی. الاستیسیته.

نیروهاي داخلی و روشهاي تعیین و ترسیم آنها در اعضاي خطی

تنش: تنجش (کرنش)- منحنی تنش: کرنش- قانون هوك- تنش مجاز- ضریب پواسون

مسائل هیپراستاتیک (نامعین استاتیکی) در نیروي محوري- اثر حرارت- سازه خطی- روش جمع اثرها.

آنالیزتنش: تنش دو محوري- برش خالص- تنش مسطح- تنش سه محوري و حالت کلی تنش- رابطهبین تنش و کرنش

کرنش مسطح

مشخصات هندسی مقاطع: ممان اینرسی- شعاع ژیراسیون- محورهاي اصلی- دایره مور.

پیچش: مقاطع مدور- جدارنازك بسته- آشنایی با پیچش درمقطع مستطیل.

تنش خمشی در تیرها.

تنش برشی در تیرها: مقطع مستطیل- دایره- I- مقاطع جدار نازك بسته متقارن نسبت به محور برش- مقاطع جدار نازك باز- مرکز برش تیرهاي ساخته شده.

تغییر شکل تیرها، روش انتگرال گیري، روش ماکالی(استفاده از توابع ویژه)، روش جمع اثرها

تیرهاي هیپراستاتیک: روش انتگرال گیري، روش ماکالی، روش جمع اثرها.

 

انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت پذیرفته می شود.

برای سفارش پروژه با نرم افزار فلوئنت با ما تماس بگیرید.

  

 

 

برچسب ها: دانلودکتاب
دسته ها: دانلود

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.