طراحي مبدل هاي حرارتي صفحه اي با سيالات غير نيوتني

مبدل های حرارتی دارای انواع گوناگونی می باشند و کاربرد های زیادی در صنعت دارند.

در لینک زیر پایان نامه طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای با سیالات غیر نیوتنی برای دانلود قرار داده شده است.

سرفصل های پایان نامه:

مبدلهاي حرارتي و انواع آن

وضعيت انواع جريان

انواع اثرات متقابل بين جريانها

انواع قالب تغيير دما

عملکرد ناپايدار

انتقال حرارت غير نيوتني

اين فصل روشهايي را در انتقال حرارت که در سيالات غير نيوتني مختلف نسبت به سيالات نيوتني است شرح مي دهد. چنانکه پليمرها بزرگترين دسته از سيالات غير نيوتني را تشکيلمي دهند و ما بايد ک انون توجه مان را روي آنها متمرکز کنيم.به علاوه ، ما بايد روي اختلاف ها در مشخصات انتقال حرارت بين سيالات نيوتني و پلي متريک که مي توانند بهاختلاف ها در رفتار ويسکوز بين اين دو دسته سيال نسبت دهند متمرکز شو يم . اين امتيازها هم بستگي شدت برش را که به طور عمومي در سيالات غير نيوتني مشاهده مي شود شامل مي شود و همچنين اختلاف بزرگ ويسکوزيته در پليمرها همچنانکه به همان اندازه با سيالات با وزن مولکولي پايين ضديت دارد.

عملکردهاي جريان دوفازي

و ...

 

 

======================= لینک مطالب مرتبط با شبیه سازی در فلوئنت =======================

 شبیه سازی سیال غیر نیوتنی در لوله مارپیچ با فلوئنت
طراحي مبدل هاي حرارتي صفحه اي با سيالات غير نيوتني
پروژه بررسی اثر هندسه دودکش بر کاهش افت فشار و افزایش راندمان در فلوئنت

جریان سیال غیر نیوتنی حول کره در فلوئنت
پروژه شبیه سازی جریان حول استوانه چرخان و ساکن با فلوئنت
شبیه سازی پر کردن مخزن به روش کسر حجمی
پروژه شبیه سازی جریان دوفازی در لوله خمیده با فلوئنت
پروژه شبیه سازی جوشش با استفاده از فلوئنت
شبیه سازی نانوسیال در فلوئنت
مقدمه ای بر کاربردهای نانوسیال در انتقال حرارت
===================================================================

 

دسته ها: دانلود

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.