عناوین پروژه های انجام شده با فلوئنت

===============================================================

شبیه سازی با فلوئنت ( Fluent  )

شبیه سازی جریان سیال غیر نیوتنی توانی در فلوئنت

شبیه سازی انتقال حرارت در جریان سیال غیرنیوتنی در انسیس فلوئنت

انجام پروژه شبیه سازی انبساط ناگهانی جریان سیال غیرنیوتنی در کانال دوبعدی با نرم افزار فلوئنت

مدلسازی جریان دوفازی آب و هوا با فلوئنت

شبیه سازی جریان سیال غیرنیوتنی حول استوانه در فلوئنت 

شبیه سازی افت فشار جریان دوفازی در لوله U شکل با فلوئنت

شبیه سازی جریان و افت فشار در دکل حفاری با فلوئنت

شبیه سازی مبدل حرارتی پوسته و لوله با فلوئنت

شبیه سازی جریان روغن در ترانسفور موتور

شبیه سازی جریان سیال غیرنیوتنی در کانال همگرا واگرا با نرم افزار فلوئنت

شبیه سازی انتقال حرارت در لوله مارپیچ با فلوئنت

شبیه سازی جریان نانوسیال در مبدل های حرارتی

=====================================================================

جهت سفارش پروژه با نرم افزار فلوئنت با شماره 0919472062 تماس بگیرید

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.