شبیه سازی جریان در زانویی

قبل از هر چیز باید نرم افزار ansys 15 رو روی سیستم خود نصب کنید.

 مسئله ای مطابق شکل نشان داده شده را در نظر بگیرید که دو جریان سیال در یک زانویی با هم ترکیب می شوند و از طرف دیگر خارج می گردند.

 

 

fluent part 1

برای این کار ابتدا باید یک مدل دو بعدی و یا سه بعدی از این مسئله در نرم افزار گمبیت ( Gambit ) ایجاد کنیم.( برای یادگیری رسم مدل و مش زدن آن به بخش آموزش نرم افزار گمبیت بروید.

البته قابل ذکر است که نرم افزار های زیادی جهت رسم هندسه و شبکه بندی آن وجود دارد ولی از انجا که نرم افزار گمبیت از ابتدا برای رسم هندسه برالی فلوئنت طراحی  شده بود ، از ان استفاده می کنیم.

 

برای حل ، مسیر زیر را در کامپیوتر خود طی کنید.

start ==> all programs==> ansys 15 ==> workbench 15

پس از طی این کار پنجره ای مطابق شکل زیر برای اجرا کردن نرم افزار فلوئنت باز می شود.

.

1

در این پنجره همانطور که نشان داده شده است بر روی (fluid flow (fluent کلیک می کنیم.

پس از باز شدن پنجره فوق، روی گزینه sttup دوبار کلیک می کنیم.

تا پنجره زیر در باز شود.

در قسمت processing option با انتخاب گزینه parallel و تعیین تعداد مسیر های موازی، سرعت محاسبات  در  فلوئنت افزایش می یابد.

البته قابل ذکر است که مراحل رسم مدل و مش زدن را هم می توان در ansys انجام داد ولی با توجه به اینکه  کار بانرم افزارهای مخصوص شبکه بندی مانند گمبیت راحت تر است، از این روش استفاده می کنیم.

همچنین در قسمت dimention  نیز، دو بعدی و یا سه بعدی بودن مسئله را مشخص می کنیم.

سایر پارامتر ها همانند شکل فوق باقی می مانند. سپس روی گزینه ok  کلیک می کنیم.

پس از انجام این کار نرم افزار فلوئنت اجرا می شود.

سپس از مسیر زیر مش ایجاد شده را فراخوانی می کنیم.

file==> import--> mesh

پس از فراخوانی مش در fluent ، در پنجره اصلی شکلی که قبلا رسم کرده بودیم نمایش داده می شود.


برای چک کردن شبکه از مسیر زیر می رویم.

پس از کلیک کردن برر روی general پنجره ای مطابق با شکل زیر در فلوئنت باز می شود

در این پننجره گزینه های مختلفی وجود دارد که به هر یک اشاره می کنیم.


 units : برای مشخص کردن واحد در محاسبات به کار می رود و پس از کلیک کردن بر روی آن پنجره زیر در fluent باز می شود.

همانطور که می دانید در گمبیت ما بر اساس یک واحد پیش فرض مدل را رسم می کنیم .

در این قسمت واحد طول رسم شده را انتخاب می کنیم که در این مسئله اینچ است.


check :  در قسمت mesh از پنجره باز شده ، این گزینه کل شبکه را بررسی می کند و در صورت وجود اشکال در قسمت command نمایش می دهد.

برای این مسئله پس از بررسی، متن زیر رانمایش می دهد

توجه کنید که در مقادیر maximum volume و minimum volume نباید مقداری منفی باشند.


در این مسئله اثر gravity  را در نظر نمی گیریم. در مسئله هایی که شتاب جاذبه تاثیر داشته باشند،

مقدار شتاب را  در نرم افزار فلوئنت وارد می کنیم.

این مسئله یک جریان پایا است بنابر این گزینه steady را انتخاب می کنیم

سایر موارد را تغییر نمی دهیم.


با کلیک بر روی گزینه model  پنجره زیر  نشان داده می شود.

در پنجره فوق برای فعال کردن معادلات انتقال گرما، مسیر زیر را طی می کنیم

برای تعیین مدل توربولانسی مسیر زیر را  طی می کنیم.


برای انتخاب سیال ، روی گزینه materials در فلوئنت کلیک می کنیم.

و پنجره ای مطابق شکل زیر در fluent باز می شود.

در پنجره فوق روی create/edit کلیک می کنیم. تا پنجره زیر باز شود.

در پنجره باز شده روی fluent database کلیک می کنیم و ماده مورد نظر را انتخاب می کنیم.

مشخصات ماده را می توان به صورت دستی نیز تعریف کرد.

 

 

 جهت مشاهده سرفصل مطالب فلوئنت کلیک کنید.

انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت

 

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.