آموزش سابروتین نویسی با فرترن در نرم افزار آباکوس

سابروتین فرترن در آباکوس ( Abaqus )

اگرچه نرم افزار آباکوس توانایی زیادی در شبیه سازی پدیده های مختلف دارد اما به دلیل محدودیت های موجود در این نرم افزار ، برخی از پدیده ها باید با استفاده از کدنویسی و سابروتین نویسی با استفاده از زبان فرترن ، به این نرم افزار داده شوند.

سابروتین نویسی در فرترن و لینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن باعث خواهد شد که انجام پروژه های پیچیده در نرم افزار آباکوس امکان پذیر شود.

یک از کاربرد های سابروتین فرترن در شبیه سازی توزیع حرارت در پروژه هایی مانند جوشکاری و شبیه سازی جوش میباشد.

به طور کلی توابع زیر در سابروتین نویسی مورد استفاده قرار میگیرند:

DLOAD  : برای اعمال نیروهای متغیر و غیر یکنواخت

  FILM    : برای شبیه سازی انتقال حرارت جابجایی اجباری و طبیعی استفاده می شود و می توا ضریب انتقال حرارت جابجایی را تعریف کرد.

USDFLD   :  برای تعریف خواص متغیر مواد استفاده میشود.

URDFIL  :

UMAT   یا  VUMAT   : برای حذف و یا اضافه کردن المان ها

 

                دانلود آموزش سابروتین نویسی در اباکوس

 انجام پروژه شبیه سازی جوش ( جوشکاری ) در نرم افزار آباکوس پذیرفته می شود.

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.