شبیه سازی تیر دوسر گیردار w310x60 در آباکوس

در این پروژه یک تیر دوسر گیردار W310x60 با نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. در این پروژه بار گسترده 30000 نیوتن بر متر مربع در سطح بالای یک تیر به طول 3 متر وارد میگردد و تنش های ایجاد شده ناشی از بارگذاری در نرم افزار آباکوس محاسبه میگردد. در نتایج حاصل شده که با فرمت odb است، نمودار های توزیع تنش و تغییر شکل تیر قابل رسم است. در فایل زیر پس از پرداخت مبلغ میتوانید فایل های CAE و jnl و odb را دانلود کنید. مقطع تیر و مقدار بارگذاری و همچنین توع تکیه گاه در نرم افزار آباکوس قابل ویرایش است.

 جهت انجام پروژه با نرم افزار آباکوس میتوانید با ما تماس بگیرید.

 

قیمت پروژه شبیه سازی تیر دو سر گیردار W310x60 با نرم افزار آباکوس:

10 هزار تومان

جهت سفارش خرید پروژه تماس بگیرید. 

09194720662

نحوه اعمال نیروی گسترده در نرم افزار آباکوس

 توزیع تنش در راستای طولی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.