آرشیو نوشته ها

لوله های جوشکاری شده برای انتقال سیالاتی مانند آب ، گاز و سایر مواد شیمیایی و صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. اتصالات لوله های جوشکاری شده ممکن است تحت تنش های اضافی قرار گیرند. از این رو مطالعه و دانش کافی در مورد تنش های پسماند این لوله ها، کمک زیادی به آگاهی از نحوه بارگذاری به ما...

03 بهمن 1396 23:08 0 دیدگاه

در یک جریان ، هر ذره از سیال یک مسیر مشخصی را طی میکند. نرم افزارهای حل عددی مانند فلوئنت قادر به شبیه سازی و تعیین مسیر جریان هستند. با استفاده از این نرم افزار میتوان جریان سیال را با استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی حل کرد . برای استخراج خطوط جریان یا همان stream function میتوان...

17 آذر 1396 22:26 0 دیدگاه

برخورد جریان با یک مانع را میتوان ب استفاده از مدل دوفازی حجم سیال VOF در نرم افزار فلوئنت شبیه سازی کرد. در این نوع جریان ، مدل حجم سیال بصورت ناپایا ، مرز سیال را رهگیری میکند و با استفاده از معادلات حاکم بر جریان سیال در مدل دوفازی VOf مسیر حرکت سیال را پس از برخورد با مانع حل میکند....

12 آذر 1396 23:20 0 دیدگاه

با استفاده از نرم افزار آباکوس و سابروتین فرترن میتوان اشکال مختلف جوش را شبیه سازی کرد. در این قسمت نحوه شبیه سازی جوش گوشه و نحوه اتصال یک ورق بصورت عمودی روی یک ورق دیگر را مشاهده میکنید. با استفاده از سابروتین فرترن میتوان سرعت ها و همچنین جهت های مختلفی را برای حرکت الکترود تعریف کرد....

04 آبان 1396 21:59 0 دیدگاه

با استفاده از سابروتین فرترن میتوان میسیرهای مختلف حرکت الکترود را تعریف کرد. در این قسمت به نمونه هایی از کد های نوشته شده جهت تعیین مسیر حرکت الکترود جوشکاری اشاره میشود. در شکل زیر جوش چهارگوش نشان داده شده است.برای هریک از چهار نقطه نشان میتوان ترتیب جوشکاری را تعیین کرد. به عبارت دیگر...

22 تیر 1396 20:40 0 دیدگاه
12345678»