آرشیو نوشته ها

در این پروژه فرایند جوشکاری روی درز لوله در راستای محوری با استفاده از نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. اگرچه يك مدل دو بعدي تقارن محوري نيازهاي رايانه اي براي شبيه سازي فرايند را كاهش مي دهد اما با محدود كردن تحليل به يك بخش از هندسه كامل مدل، مشكلاتي در نتايج حاصل ايجاد مي شود ....

13 آبان 1394 11:04 0 دیدگاه

در این پروژه با استفاده از نرم افزار اباکوس و همچنین کد سابروتین فرترن فرایند جوشکاری روی یک ورق شبیه سازی شده است. این نوع جوشکاری قابل تعمیم به انواع هندسه های مختلف می باشد. پارامتر های زیر را می توان در این نوع از جوشکاری مورد بررسی قرار داد: 1- اثر سرعت الکترود بر تنش های پسماند روی...

12 آبان 1394 23:24 0 دیدگاه

در این پروژه به بررسی نتایج حاصل از جریان سیال غیر نیوتنی حول کره با نرم افزار فلوئنت پرداخته خواهد شد و برای این کار، جریان حول کره ای به قطر 2 سانتی متر با نرم افزار گمبیت رسم گردیده و در نرم افزار فلوئنت مدل شده است. ابتدا اثر اندازه شبکه بر نتایج حاصل مورد بررسی قرار گرفته است و به...

12 آبان 1394 22:06 0 دیدگاه

در این پروژه جریان سیال غیر نیوتنی توانی حول یک استوانه چرخان و ساکن در سرعت های مختلف با نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده است و نمودار های توزیع سرعت و فشار روی استوانه مورد بررسی قرار گرفته اند. برای حل جریان از شبکه فوق استفاده شده است. در قسمت روودی شرط مرزی سرعت ورودی استفاده شده است....

12 آبان 1394 20:50 0 دیدگاه

فرمول­های VOF بر اساس این حقیقت که دو یا چند سیال (یا فاز) غیرقابل نفوذ در یکدیگرند، طراحی شده است. اضافه شدن هر فاز به مدل به صورت متغیری از کسر حجمی فاز در سلول محاسباتی منظور می­ شود. در هر حجم کنترل، جمع کسرهای حجمی همه فازها برابر با یک می­ باشد. تا زمانی که کسر حجمی هر فاز در هر...

11 آبان 1394 22:56 0 دیدگاه
«23456789»