آرشیو نوشته ها

گرچه علم ریاضی مدام درحال گسترش و توسعه روزافزون می باشد ، معهذا مسائل زیادي در عرصه مختلف علوم وجود دارند که به کمک آنالیز ریاضی و راه حلهاي متعارف قابل حل نیستند .بعنوان مثال حل دستگاههاي خطی و غیرخطی که تعداد مجهولات بسیار زیاد باشند و عملاً در زندگی روزمره با آن سروکار داریم و بایستی...

03 آذر 1394 19:52 0 دیدگاه

نرم افزار مطلب ( matlab ) توانائي بالائي در تسخير اعداد و عمل برروي آنها را دارد ولي اين توانائي زماني كامل مي گردد كه بتوان علاوه بر اعداد ،حروف يا كاراكترها را وارد برنامه خود نمود و براي بيان مفاهيم و منظور بهتر خود در برنامه (مثلا در ترسيمات براي جداكردن نمودارها و تشخيص آنها از همديگر...

02 آذر 1394 20:28 0 دیدگاه

شبیه سازی جوش لیزر در abaqus در این پروژه مدل اجزاء محدود براي شبیه سازي شکل حوضچه مذاب در جوشکاري لیزر استفاده شده است. براي این منظور از نرم افزار آباکوس ( ABAQUS) در تحلیل هاي انتقال حرارت گذرا استفاده شده است. پارامترهاي قابل تغییر عبارت از سرعت پیشروي قدرت منبع و عمق نقطه کانونی می...

01 آذر 1394 23:53 0 دیدگاه
«12345