آرشیو نوشته ها

دستورات پايه ترسيمات در مطلب : در جدول زير تعدادي از توابع پايه در ترسيمات را مشاهده مينمائيد : تابع توضيح plot ترسيم دوبعدي مفروضات با مقياس خطي هر دو محور plot3 ترسيم سه بعدي مفروضات با مقياس خطي محورها loglog ترسيم دو بعدي مفروضات با مقياس لگاريتمي هر دو محور Semilogx ترسيم دوبعدي با...

30 دی 1394 18:18 0 دیدگاه

سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی به شش دسته مختلف تقسیم میگردد: 1- سیال نیوتنی 2- shear-thickening بدون تنش تسلیم 3- سیال بینگهام 4- سیال shear thinning بدون تنش تسلیم 5- سیال shear thinning با تنش تسلیم 6- shear-thickening با تنش تسلیم نرم افزار CFX قابلیت شبیه سازی سیال غیرنیوتنی را دارد. در...

25 دی 1394 19:09 0 دیدگاه

معادلات حاكم بر جريان سيال يا معادلات ناوير- استوكس كه پيش‌بيني درستي از پديده‌هاي جريان در سيال دارند مستقلاً توسط ناوير و استوكس بدست آمد. البته قبل از بدست آوردن معادلات مذكور دانشمنداني چون ارشميدس، نيوتن و اويلر در زمينه جريان سيال كار كرده بودند و نتايجي در اين زمينه يافته بودند، ولي...

21 دی 1394 21:25 0 دیدگاه

سابروتین فرترن در آباکوس ( Abaqus ) اگرچه نرم افزار آباکوس توانایی زیادی در شبیه سازی پدیده های مختلف دارد اما به دلیل محدودیت های موجود در این نرم افزار ، برخی از پدیده ها باید با استفاده از کدنویسی و سابروتین نویسی با استفاده از زبان فرترن ، به این نرم افزار داده شوند. سابروتین نویسی در...

16 دی 1394 21:21 0 دیدگاه

نرم افزار CFX یکی از نرم افزار های قدرتمند در شبیه سازی جریان سیالات مختلف می باشد. این نرم افزار دارای قدرت محاسباتی بالایی در حل معادلات جریان است. یکی از موارد کاربرد این نرم افزار شبیه سازی جریان سیالات غیرنیوتنی است. براي سیال نیوتنی نسبت تغییرات تنش به نرخ برش همواره مقداري ثابت می...

14 دی 1394 19:28 0 دیدگاه
123»