آرشیو نوشته ها

در این پروژه کمانش یک ستون عمودی با استفاده از نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. در شبیه سازی انجام شده، در دو حالت مختلف با استفاده از مدل استاتیکی فشار 20 مگاپاسکال به مقطع ستون وارد می گردد و تنش های حاصل از بارگذاری و همچنین کمانش حاصل شده ، با استفاده از نرم افزار آباکوس محاسبه...

28 بهمن 1394 21:31 0 دیدگاه

برنامه نویسی تابع griddata : ZI = griddata(x,y,z,XI,YI) [XI,YI,ZI] = griddata(x,y,z,xi,yi) [...] = griddata(...,method) 'linear' Triangle-based linear interpolation (default) 'cubic'Triangle-based cubic interpolation 'nearest'Nearest neighbor interpolation 'v4'MATLAB 4 griddata method...

22 بهمن 1394 19:55 0 دیدگاه

در این قسمت انتقال حرارت و توزیع دما روی یک ورق الومینیومی با شرایط مرزی مشخص، با نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. دو گوشه این ورق، دارای دمای 400 و دو لبه دیگر آن دارای دمای 25 درجه است. و انتقال حرارت به روش هدایت صورت میگیرد. در نرم افزار اباکوس شرایط مرزی تعریف شده است و توزیع حرارت...

20 بهمن 1394 18:52 0 دیدگاه

در این پروژه یک تیر دوسر گیردار W310x60 با نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده است. در این پروژه بار گسترده 30000 نیوتن بر متر مربع در سطح بالای یک تیر به طول 3 متر وارد میگردد و تنش های ایجاد شده ناشی از بارگذاری در نرم افزار آباکوس محاسبه میگردد. در نتایج حاصل شده که با فرمت odb است، نمودار...

16 بهمن 1394 20:43 0 دیدگاه

شبیه سازی تیر ها و بارگذاری انها و همچنین مشاهده تنش های ایجاد شده ناشی از بارگذاری تیر ها در نرم افزار آباکوس امکان پذیر میباشد. در این قسمت، فایل پروژه شبیه سازی تیر یکسر گیردار با آباکوس جهت دانلود قرار داده شده است. برای دانلود پروژه شبیه سازی تیر یکسر گیردار میتوانید از طریق درگاه...

14 بهمن 1394 09:00 0 دیدگاه
12»