آرشیو نوشته ها

افت فشار سیال غیر نیوتنی Friction losses of Newtonian and non-Newtonian fluids flowing in laminar regime in a helical coil افت فشار سیال نیوتنی و غیر نیوتنی در جریام آرام داخل لوله های مارپیچ این مقاله در سال 2012 توسط T.A. Pimenta در ژورنال Experimental Thermal and Fluid Science منشر شده...

27 اسفند 1394 20:20 0 دیدگاه

دانلود راهنماي راه اندازي بهره برداري و نگهداري چیلر جذبی فهرست مطالب مقدمه ملاحظات ايمني توصيف دستگاه اصول اوليه سيكل جذبي ساختار دستگاه مدارهاي جريان سيال نمودار تعادلي و سيكل محلول (Purge) سيستم جدا كننده گازهاي غير قابل تقطير كنترل ظرفيت كنترل غلظت بالا كنترل غلظت پايين سيم كشي مدارهاي...

22 اسفند 1394 20:02 0 دیدگاه

این مقاله توسط پاوار و همکاران تهیه شده است. در این کار، آنها در جالت های پایا و ناپایا ، به بررسی تجربی و عددی انتقال حرارت جابجایی در مبدل های حرارتی مارپیچ پرداختند. آنها میزان انتقال حرارت را برای سیال نیوتنی آب و سیال غیرنیوتنی محلول آب و گلیگول و چند محلول دیگر مورد بررسی قرار دادند....

19 اسفند 1394 00:05 0 دیدگاه

شبیه سازی جریان دوفازی در این مقاله، پارامترهای جریان آشفته دوفازی آب و هوا در یک کانال مارپیچ عمودی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوهای جریان در حالت های مختلف نشان داده شده اند و طول اسلاگ ها و قطر حباب ها مورد مطالعه قرارگرفته است. کانالهای مارپیچ کاربرد های فراوانی در صنایع بازیافت...

15 اسفند 1394 00:09 0 دیدگاه

در این فایل روابط مربوط به انتقال حرارت روی سطوح و داخل مجاری با مقاطع مختلف جهت دانلود قرار داده شده است. این روابط به طور کلی شامل موارد ذیل میباشد: 1- روابط انتقال حرارت جریان روی سطح خارجی 2- رذوابط انتقال حرارت جریان در مجراهای داخلی 3- روابط ترکیب جریان داخلی و خارجی 4- روابط انتقال...

09 اسفند 1394 21:40 0 دیدگاه
12»