آرشیو نوشته ها

مدلسازی انتقال حرارت در در لوله مارپیچ با فلوئنت در این مقاله، انتقال حرارت در در لوله مارپیچ مورد بررسی قرار گرفته است. میدانیم که انتقال حرارت جریان سیال در لوله مارپیچ نسبت به لوله مستقیم بیشتر است. زیرا با عبور جریان از لوله مارپیچ ، در اثر جریان ثانویه ایجاد شده، آشفتگی جریان افزایش...

06 اسفند 1394 19:16 0 دیدگاه

افت فشار جریان دوفازی در این مقاله، افت فشار جریان دوفازی آب و هوا در داخل یک کانال مارپیچ با مقطع مستطیل با استفاده از نرم افزار فلوئنت شبیه سازی شده و مورد بررسی قرار گرفته است. عنوان انگلیسی این مقاله بصورت زیر است: An investigation of two-phase flow pressure drop in helical rectangular...

04 اسفند 1394 21:14 0 دیدگاه

  سرفصل مطالب جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف فصل اول : تعریف ترمودینامیک - قانون صفر ترمودینامیک یا اصل هم دمایی - قانون اول - قانون دوم ترمودینامیک - سیستم ترمودینامیکی - خواص متمرکز و گسترده - فرایند تعادلی و غیر تعادلی - فصل دوم : خواص ماده ساده تراکم پذیر تعریف ماده خالص -...

02 اسفند 1394 23:54 0 دیدگاه

در این پروژه که مربوط به درس دینامیک سیالات محاسباتی CFD میباشد، معادله P.D.E در انتقال حرارت هدایت گذرای ساده با استفاده از برنامه فرترن حل میگردد. برای حل به 2 شرط مرزی ویک شرط اولیه نیاز داریم با توجه به اینکه ضریب انتقال حرارت جابجایی بسیار بزرگ است شرایط مرزی عبارتند از : U (0,y,t)...

01 اسفند 1394 21:10 0 دیدگاه
«12