آرشیو نوشته ها

مدلسازی جوش تیگ ( TIG ) در آباکوس نرم افزار آباکوس توانایی شبیه سازی جوشکاری قوس تنگستنی یا همان تیگ ( TIG ) را دارا می باشد. با استفاده از این روش امکان جوشکاری بسیاری از ورق های نازک و ضخیم وجود دارد. این جوشکاری با استفاده از الکترود های تگستنی و همچنین با استفاده از جریان مستقیم و...

27 خرداد 1395 18:12 0 دیدگاه

در لینک زیر فرمولهای مورد استفاده در درس انتقال حرارت قرار دده شده است. جهت دانلود فایل فرمولهای انتقال حرارت، از طریق لینک تلگرام زیر می توانید فایل ا دانلود کنید. انتقال گرما هدایت انتقال گرما همرفت انتقال گرما جابجایی انتقال گرما تشعشعی دانلود

04 خرداد 1395 18:39 0 دیدگاه