آرشیو نوشته ها

سابروتین Dload این سابروتین جهت انجام پروژه هایی که توزیع نیرو در مدلسازی با نرم افزار آباکوس پیچیده باشد، مورد استفاده قرار میگیرد. برای بار و نیروی با توزیع ساده، میتوان از گزینه AMPLITUDE∗ در ABAQUS استفاده کرد. این سابروتین همچنین برای تعریف بارهایی که با شماره المان تغییر میکنند مورد...

10 مرداد 1395 20:49 0 دیدگاه

سابروتین فرترن در این قسمت قصد داریم نحوه سابروتین نویسی در آباکوس را در پست های جداگانه آموزش دهیم. بیش از چهل عنوان سابروتین در نرم افزار آباکوس در دسترس است. یکی از زبان های برنامه نویسی که میتوان آن را به نرم افزار آباکوس لینک کرد، زبان فرترن است. زبان برنامه نویسی فرترن با قابلیت...

07 مرداد 1395 23:33 0 دیدگاه

برای انجام پروژه و شبیه سازی ( simulation ) عددی مانند انتقال حرارت و همچنین حل جریان و ... در نرم افزار هایی مانند انسیس فلوئنت ( Ansys Fluent ) ، آباکوس ، ANSYS CFX ، و ... نیاز شبکه بندی ( مش بندی ) دامین محاسیاتی می باشد. در روش تفاضل محدود، معادلات جبري حاصله را بايد در شبکۀ ايجاد شده...

04 مرداد 1395 21:42 0 دیدگاه

در حال حاضر مدل های عددی برای فرایند الکترود تنگستنی با گاز محافظ می توانند به دو دسته مدل های دو بعدی با تقارن محوری و مدل های سه بعدی تقسیم شوند. اگرچه مدل های دو بعدی متداول هستند و هزینه محاسبات را به طور وسیعی کاهش می دهند اما توانایی پیشبینی شکل حوضچه جوش و چرخه های حرارتی را در حین...

02 مرداد 1395 23:36 0 دیدگاه

اعتبار سنجی نتایج CFD براي اينکه از اعتبار محاسبات CFD اطمينان حاصل کنيم و بتوانيم از اين نتايج استفاده کنيم بايد نتايج محاسبات CFD با نتايج عملي و آزمايشگاهي مطابقت داده شود و اگر خطا در حد قابل قبولي باشد مي توانيم از نتايج CFD استفاده کنيم. در صورتي که نتايج تجربي و آزمايشگاهي براي...

01 مرداد 1395 19:31 0 دیدگاه