آرشیو نوشته ها

نانو ذرات با گذر از میکرو ذرات به نانو ذرات ، با تغییر برخی از خواص فیزیکی روبرو میشویم که دو مورد مهم آن عبارتند از افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتومی. افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم که به تدریج با کاهش اندازه ذره رخ می دهد. باعث غلبه یافتن رفتار اتم...

30 مهر 1395 09:08 0 دیدگاه

خواص استثنایی نانوسیالات شامل هدایت حرارتی بیشتر نسبت به سوسپانسیون های معمولی ، رابطع غیر خطی بین هدایت حرارتی و غلظت مواد جامد در نانوسیال و وابستگی شدید به دما و افزایش شدید فلاکس حرارتی در منطقه جوشش است. این خواص استثنایی به همراه پایداری، روش تهیه نسبتا آسان و ویسکوزیته قابل قبول...

26 مهر 1395 19:06 0 دیدگاه

سیال های رایج مانند آب ، روغن ها و اتیلن گلیکول که معمولا به عنوان واسط انتقال حرارت مورد استفاده قرار میگیرند، توانایی محدودی از لحاظ خواص حرارتی دارند که اولین مانع برای فشرده کردن و افزایش کارایی مبدل های حرارتی است. یکی از روش های شناخته شده بهبود انتقال حرارت ، افزودن نانو ذرات به...

24 مهر 1395 17:19 0 دیدگاه

سابروتین فیلم ( film subroutine abaqus ) در آباکوس سابروتین فیلم ( film subroutine abaqus ) در آباکوس برای تعریف توابع پیچیده ضریب هدایت حرارتی و همچنین چشمه حرارتی استفاده میگردد. در مواقعی که ضریب هدایت حرارتی تابعی ساده از دما یا زمان باشد، میتوان بصورت amplitude تعریف کرد. اما با...

18 مهر 1395 02:16 0 دیدگاه

کاربرد نانو سیال با گسترش صنعت و ورود ادوات الکترونیکی در مقیاس نانو که نیاز به اتلاف شار حرارتی بالا دارند و با توجه آنکه بازده حرارتی در چاههای حرارتی امروزه در بالاترین سطح ممکن است لذا لزوم استفاده از نانوسیال که به تعبیری سیالات هوشمند نامیده میشود بیش ار پیش بر ما آشکار میگردد . برای...

13 مهر 1395 18:48 0 دیدگاه
12»