آرشیو نوشته ها

استاندارد جوش با توجه به استفاده زیاد جوشکاری در خطوط انتقال، تهیه یک استاندارد جامع برای طراحی و دستورالعمل های جوشکاری ضروری است. در این قسمت استاندارد جوشکاری 1104 جهت دانلود قرار داده شده است. این استاندارد به طور کلی شامل بخش های زیر میباشد: پیشگفتار استاندارد API این استاندارد از...

27 اسفند 1395 12:50 0 دیدگاه

در این پروژه یک ورق ضخیم چهارگوش با استفاده از نرم افزار متلب به روش GDQ حل شده است. همانطور که میدانیم پس از ایجاد تغییر شکل در صفحات، نرمال های عرضی به دلیل اثرات تنش های برشیف بصورت عمود باقی نمی مانند و به همین دلیل در ورق های ضخیم مقدار تنش های برشی افزایش می یابد. به همین دلیل در...

18 اسفند 1395 13:49 0 دیدگاه