آرشیو نوشته ها

این سابروتین برای تعریف مقدار حرکت و جابجایی شرایط مرزی در مدلسازی آباکوس استفاده میشود. برای تعیین سرایط مرزی متغیر چرخشی از این سابروتین میتوان استفاده کرد برای درجات آزادی مختلف میتوان از سابروتین disp در آباکوس استفاده کرد. فرم کلی سابروتین disp در آباکوس بصورت زیر است: SUBROUTINE DISP...

24 فروردین 1396 00:07 0 دیدگاه

این سابروتین به فرم کلی زیر نوشته می شود و برای تحلیل نفوذ سیال استفاده میشود SUBROUTINE DFLOW(FLOW,U,KSTEP,KINC,TIME,NOEL,NPT,COORDS, 1 JLTYP,SNAME) C INCLUDE 'ABA_PARAM.INC' C DIMENSION TIME(2),COORDS(3) CHARACTER*80 SNAME user coding to define FLOW RETURN END با استفاده از این سابروتین...

22 فروردین 1396 22:39 0 دیدگاه

جزوه متالورژی جوشکاری دکتر کوکبی این جزوه در دانشگاه صنعتی شریف تدریس میگردد و حدود 182 صفحه است. این جزوه را میتوانید از طریق لینک زیر دانلود کنید دانلود جزوه متالورژی جوشکاری دانشگاه صنعتی شریف سرفصل های این جزوه به شرح زیر است: 1- فرایندهای جوشکاری 2- کاربرد تکنولوژی جوشکاری 3- تعریف...

15 فروردین 1396 00:49 0 دیدگاه

جوشکاری یکی از روشهای اتصال فلزات مختلف به همدیگر، میباشد. در اتصال فلزات به روش جوشکاری، حالات مختلفی وجود دارد که در ذیل بطور مختصر به انها اشاره میشود. طبق مستندات انجمن جوشکاری آمریکا، پنج نوع اصلی از روش های اتصال جوش بشرح زیر میباشد. جوش لب به لب جوش گوشه - جوش لبه - جوش لپ lap weld...

06 فروردین 1396 19:34 0 دیدگاه