آرشیو نوشته ها

با استفاده از نرم افزار آباکوس و سابروتین فرترن میتوان اشکال مختلف جوش را شبیه سازی کرد. در این قسمت نحوه شبیه سازی جوش گوشه و نحوه اتصال یک ورق بصورت عمودی روی یک ورق دیگر را مشاهده میکنید. با استفاده از سابروتین فرترن میتوان سرعت ها و همچنین جهت های مختلفی را برای حرکت الکترود تعریف کرد....

04 آبان 1396 21:59 0 دیدگاه