آرشیو نوشته ها

در این قسمت فایل شبیه سازی جوشکاری پالسی به همراه توضیحات مربوطه و همچنین سابروتین فرترن قرار داده شده است. برای هرکدام از جوشکاری پالسی و یکنواخت یک سابروتین نوشته شده است که در قسمت job بطور مجزا فراخوانی میشوند. هندسه مدل برای جوشکاری پالسی و یکنواخت ، یکسان است و تنها تفاوت این دو مدل...

14 بهمن 1397 13:49 0 دیدگاه

جزوه تهویه مطبوع حاضر که جهت دانلود قرار داده شده است، شامل فصل های مربوط به درس دانشگاهی تهوه مطبوع و حرارت مرکزی در رشته مهندسی مکانیک با گرایش حرارت و سیالات است. مطالب مندرج در این جزوه آموزشی به تبیین اصول حاکم بر طراحی سیستم های تهویه مطبوع و حرارت مرکزی ، روش محاسبه بارهای حرارتی و...

08 بهمن 1397 11:56 0 دیدگاه

شبیه سازی ، نانوسیال تیتانیوم اکسید که با نرم افزار فلوئنت انجام شده است، با یک سرعت مشخص وارد لوله با مقطع نشان داده شده می شود. با توجه به بالاتر بودن ضریب هدایت حرارتی نانو ذرات ، خواص معادل نانوسیال نیز بهبود می یابد و در نتیجه انتقال حرارت را بهبود میبخشد. در این پروژه که با نرم افزار...

01 بهمن 1397 10:46 0 دیدگاه