آموزش نرم افزار آباکوس

آموزش سابروتین نویسی با فرترن در نرم افزار آباکوس

/post-83/

سابروتین فرترن در آباکوس ( Abaqus ) اگرچه نرم افزار آباکوس توانایی زیادی در شبیه سازی پدیده های مختلف دارد اما به دلیل محدودیت های موجود در این نرم افزار ، برخی از پدیده ها باید با استفاده از کدنویسی و سابروتین نویسی با استفاده از زبان فرترن ، به این نرم افزار داده شوند. سابروتین نویسی در...