آموزش نرم افزار فلوئنت

شبیه سازی جریان آشفته در فلوئنت

/post-84/

معادلات حاكم بر جريان سيال يا معادلات ناوير- استوكس كه پيش‌بيني درستي از پديده‌هاي جريان در سيال دارند مستقلاً توسط ناوير و استوكس بدست آمد. البته قبل از بدست آوردن معادلات مذكور دانشمنداني چون ارشميدس، نيوتن و اويلر در زمينه جريان سيال كار كرده بودند و نتايجي در اين زمينه يافته بودند، ولي...

نحوه استخراج نتایج در CFD post

/using-cfx-post/

در این فایل که به زبان انگلیسی می باشد، نحوه استخراج نتایج از Ansys cfd post بطور کامل برای یک جریان سه بعدی ترکیبی انتقال حرارت شرح داده شده است. از این آموزش می توان به عنوان یک راهنما چهت انجام پروژه های شبیه سازی جریان در نرم افزار Ansys CFX و Ansys fluent استفاده کرد. به عبارت دیگر پس...

آموزش مدل سازی انبساط ناگهانی سیال

/sudden-expansion-simulation-in-fluent/

شبیه سازی انبساط ناگهانی در فلوئنت پدیده انبساط ناگهانی در بسیاری از تبدیل های مجاری انتقال آب و گاز مشاهده می شود. از اینرو مدلسازی آن در نرم افزار فلوئنت می تواند کمک بسیاری در جهت پیش بینی محدوده رینولدز بحرانی و همچنین جلوگیری از خفگی در لوله کند. در این قسمت، آموزش تصویری مدل سازی...

پروژه شبیه سازی مبدل حرارتی با نرم افزار فلوئنت

/heat-exchanger-simulation-with-flunet/

مبدل­ های حرارتی حلقوی به دلیل بازده انتقال حرارت بالا، به طور گسترده ای در صنایع مورد استفاده قرار می گیرند یکی از این کاربرد ها، استفاده از آن­ها به عنوان مبدل­ های بازیافت حرارت می ­باشد. در این پروژه با استفاده از نرم افزار فلوئنت به بررسی اثرات برخی از پارامتر­های هندسی و جریان روی...

شبیه سازی جوشش با استفاده از فلوئنت

/boiling-train/

برای شبیه سازی جوشش در نرم افزار فلوئنت مثالی مطابق شکل زیر بصورت گام به گام توضیح داده شده است. یک مخزن آب مطابق شکل زیر را در نظر می گیریم که دمای آن نزدیک نقطه جوش در 372 کلوین قراد دارد. دمای مرکز جداره پایین دارای دمای 573 کلوین می باشد. در اثر انتقال حرارت دمای آب نزدیک جداره به نقطه...