آموزش نرم افزار متلب

توابع griddata bar3 comet و contour در نرم افزار متلب

/contour-griddata-comet3-bar3/

برنامه نویسی تابع griddata : ZI = griddata(x,y,z,XI,YI) [XI,YI,ZI] = griddata(x,y,z,xi,yi) [...] = griddata(...,method) 'linear' Triangle-based linear interpolation (default) 'cubic'Triangle-based cubic interpolation 'nearest'Nearest neighbor interpolation 'v4'MATLAB 4 griddata method...

تابع رسم نمودار سه بعدی در متلب plot scatter

/3d-plot-matlab-part-1/

، ترسيمات سه بعدي در نرم افزار متلب ( matlab ) داراي توابع متعددي و توانمندي است كه شما را قادر ميسازد تا براحتي به ايجاد اشكال فضائي بپردازيد ، و همچنين با جعبه ابزار نور و رنگ ميتوانيد فضائي دلپذير براي ترسيم خود ايجاد كنيد ، با قرار دادن منبع نوري در نقاط مختلف به اصطلاح خواهيد توانست...

توابع رسم دو بعدی در متلب

/2d-plot-in-matlab/

دستورات پايه ترسيمات در مطلب : در جدول زير تعدادي از توابع پايه در ترسيمات را مشاهده مينمائيد : تابع توضيح plot ترسيم دوبعدي مفروضات با مقياس خطي هر دو محور plot3 ترسيم سه بعدي مفروضات با مقياس خطي محورها loglog ترسيم دو بعدي مفروضات با مقياس لگاريتمي هر دو محور Semilogx ترسيم دوبعدي با...

کدنویسی دینامیک سیالات محاسباتی cfd در متلب

/matlab-coding-tutorials-for-computational-fluid-dynamics/

در این قسمت ویرایش اول کتاب Coding Tutorials for Computational Fluid Dynamics برای دانلود قرار داده شده است. این کتاب به آموزش برنامه نویسی جهت حل معدلات ناویر استوکس و سایر معادلات استفاده شده در دینامیک سیالات محاسباتی CFD می پردازد. با مطالعه این کتاب به یک توانایی نسبی جهت انجام پروژه...

حل معادلات دیفرانسیل در مطلب

/differential-equation-matlab/

معادلات ديفرانسيل مقدمه : دراين فصل به حل عددي معادلات ديفرانسيل در مطلب خواهيم پرداخت ، و شامل موارد زير ميباشد ، حل معادلات ديفرانسيل با شرايط اوليه براي معادلات ديفرايسيل( ODEs) ومعادلات ديفرانسيل جبري( DAEs ) و حل معادلات ديفرايسيل تعلل ( DDEs ) كه در آن شرايط اوليه از پارامترهاي...

مقدمات رسم نمودار های دو بعدی

/2d-plot-matlab-1/

مقدمه : در اين بخش تكنيكهاي ترسيم داده ها و توابع ،ويرايش ترسيمات ، تغيير وتنظيم محورهاي مختصات و فرمت آنها ، تغيير ديد ترسيم ، پنجره جزئيات ترسيم و نحوه تغيير آن ، دستورات پايه و اساسي در ترسيم ، تمايش چند ترسيم در يك پنجره و اضافه كردن برچسب محورها ، بيان انواع ترسيمات ستوني و دايروي و...

درونیابی در مطلب

/interpolation-training-matlab/

درونيابي عبارتست از پروسه اي كه براساس آن مقادير مابين يكسري نقاط معلوم را ميتوان معين نمود . در اين بخش مختصري راجع به دونيابي صحبت كرده وسپس درونيابي دوبعدي و سه بعدي راشرح داده و مثالهاي از كاربردهاي آن را بيان مي كنيم ، سپس درونيابي داده هاي چند بعدي و روش درونيابي مثلثي و اسكاتر را...

چند جمله ايها و درونيابي

/interpolation/

در اين بخش خلاصه اي از توابع چند جمله اي در مطلب و نحوه ايجاد و بكارگيري چند جمله ايها ، محاسبه ريشه هاي يك چند جمله اي ، عمليات رياضي برروي چند جمله ايها، محاسبه مشتقات آن ، منطبق كردن يك چند جمله اي بر اساس يكسري داده ها خواهيم پرداخت . خلاصه اي از توابع چند جمله اي ها: مطلب داراي يكسري...

حلقه switch case

/post-61/

اين حلقه در نرم افزار متلب همانند حلقه if مي باشد با اين تقاوت كه شما شرط ها را بصورت رشته (string ) وارد مي كنيد ، مفهوم شرط در اين حالت مهم نيست بدين صورت بعد از گرفتن رشته توسط دستور switch با تك تك رشته هاي داخل هر case مقايسه مي كند و شرط وارد شده اينست كه رشته (string ) وارده دقيقا...

برنامه های المان محدود در متلب

/finite-element-matlab/

نرم افزار متلب به طور گسترده ای جهت حل مسائل المان محدود استفاده می شود.کتابی که برای دانلود قرار داده شده است، مجموعه ای از کدهای نرم افزار متلب را شامل می شود که به طور خلاصه و مفید، نحوه مدل سازی خرپا، تیر های تیموشینکو،آنالیز ارتعاشات آزاد، خمش تیرها ، گسسته سازی المان محدود و سایر...

123»