آموزش نرم افزار متلب

حلقه if else

/if-else-loop-in-matlab/

در انجام پروژه های برنامه نویسی مختلف، در نرم افزار متلب ، حلقه ها دارای کاربرد فراوانی می باشند. از تعریف آرایه های ماتریس ها گرفته تا تعیین شرط های مرزی و ... . کمتر برنامه ای را می توان در نرم افزار مطلب نوشت که در ان از حلقه های شرطی و ... استفاده نشده باشد. در این قسمت به نحوه عملکرد...

حلقه for در متلب

/for-loop-matlab/

حلقه for در نرم افزار متلب ( matlab ) بيانگر تعداد تكرار دستورات به اندازه و گام حركتي مشخص است ، ساختار كلي این حلقه در نرم افزار متلب بفرم زير است for (parameter name)=initial : increament : final ( دستور يا فرمولهاي محاسباتي ) end مثال : فرض كنيد ميخواهيم مقدار سينوس را در بازه 0 تا 2pi...

فرمت های خروجی متن در متلب ( matlab )

/text-output-format-in-matlab/

كنترل فرمت خروجي در نرم افزار متلب ( matlab ) : در مثال فوق راجع به تعيين فرمت فاصله مابين ارقام با استفاده از كليد space و ايجاد فاصله مناسب مطالبي را فرا گرفتيد ، حال ميخواهيم ، آنرا كاملتر نمائيم : كاراكتر توضيح مثال مابين دوخروجي فرمت مورد نظر ( مثلا \b ) جايگزين شود sprintf('A=%3.4f\be=%+2.4f',...

آرايه هاي سلولي در نرم افزار متلب

/post-51/

آرايه هاي سلولي ( cell arrays of string ) در متلب: شما مي توانيد به استفاده از آرايه هاي متن و جمله دلخواه خود را با آدرس دهي به المان هاي ماتريس نيز در قسمتهاي مختلف برنامه خود بكار ببريد براي اين منظور از يك روند خاصي استفاده مي كنيم كه به آن اصطلاحا آرايه هاي سلولي رشته يا (cell array...

روش های محاسبات عددی در متلب ( matlab )

/numerical-calculations-in-matlab/

گرچه علم ریاضی مدام درحال گسترش و توسعه روزافزون می باشد ، معهذا مسائل زیادي در عرصه مختلف علوم وجود دارند که به کمک آنالیز ریاضی و راه حلهاي متعارف قابل حل نیستند .بعنوان مثال حل دستگاههاي خطی و غیرخطی که تعداد مجهولات بسیار زیاد باشند و عملاً در زندگی روزمره با آن سروکار داریم و بایستی...

حل معادلات خطي در متلب

/matrix-application-in-matlab2/

بسياري از معادلات خطي قابل نمايش بفرم ماتريسهاي ساده در نرم افزار مطلب هستند و مي توان با قوانين مربوط به ماتريسها به راحتي اقدام به حل اينگونه معادلات نمود براي مثال دستگاه زير را درنظر بگيريد : دستگاه فوق را ميتوان بفرم زير نيز نوشت : در واقع دستگاه معادلات فوق تبديل به فرم زیر گرديد كه...

مقدمه ای بر آموزش نرم افزار متلب

/introduction-to-matlab/

در مبحث اموزش مطلب قصد داریم تا حد امکان مطالب آموزشی مقدماتی نرم افزار متلب ( matlab ) را به تفکیک در اختیار علاقه مندان قرار دهیم.

ماتريس هاي چند بعدي در متلب

/multi-dimensional-matrix-in-matlab/

گاهي شما مجبوريد از يك سري پارامترهاي استفاده كنيد كه هركدام از اين پارامترها خود داراي چندين مشخصه و مقادير معلوم و ... مي باشند ، اگر با روند ماتريسهاي معمولي اقدام به ذخيره اطلاعات نمائيد ،( مثلا روش المان بلندي در تحليل مسائل مختلف تيرو ... ) ، شايد در عمل دچار سردرگمي و مشكل گرديد ،...

آموزش ماتریس ها در نرم افزار متلب

/matrix-in-matlab-2/

عمليات رياضي مابين چند ماتريس در مطلب ( matlab ) : جمع و تفريق و تقسيم ماتريس ها زماني ممكن است كه از لحاظ سطر و ستون هم اندازه باشند به عبارت ديگر هم سايز باشند. در جمع و تفريق دو ماتريس المانهاي اين ماتريس ها بصورت متناظر با هم وارد عمل مي شوند ، در تقسيم و ضرب ماتريس ها به دو صورت مي...

آرایه های سطری و ستونی ( ماتریس ها )

/matrix-in-matlab/

اگر آرايه شامل سطر و ستون باشد به آن ماتريس گفته مي شود. براي بيان يك ماتريس در يك آرايه در نرم افزار متلب كافيست مابين آرايه دو آرايه سطر مختلف علامت سميكالن و مابين بقيه آرايه هاي هم سطر فاصله يا علامت كاما قرار دهيم . مثال زير يك ماتريس 2 سطر و چهار ستون را نشان مي دهد : g=[1 2 3 4;5 6...

«123»