آموزش نرم افزار متلب matlab

کارکتر ها در متلب ( matlab )

/character-string-in-matlab/

نرم افزار مطلب ( matlab ) توانائي بالائي در تسخير اعداد و عمل برروي آنها را دارد ولي اين توانائي زماني كامل مي گردد كه بتوان علاوه بر اعداد ،حروف يا كاراكترها را وارد برنامه خود نمود و براي بيان مفاهيم و منظور بهتر خود در برنامه (مثلا در ترسيمات براي جداكردن نمودارها و تشخيص آنها از همديگر...