آموزش نرم افزار گمبیت

آموزش نرم افزار گمبیت قسمت 2

/gambit-training-2/

در این قسمت چند فایل دیگر آموزش گمبیت قرار داده شده است. امیدوارم سودمند واقع شود. آموزش gambit قسمت هشتم آموزش gambit قسمت نهم آموزش gambit قسمت دهم آموزش gambit قسمت یازدهم آموزش gambit قسمت دوازدهم آموزش gambit قسمت سیزدهم انجام پروژه با نرم افزار فلوئنت پذیرفته می شود.

آموزش گمبیت قسمت 1

/gambit-training-part1/

نرم افزار گمبیت به عنوان یک نرم افزار رسم هندسه و شبکه بندی برای کارهای عددی استفاده می شود. برای انجام پروژه های شبیه سازی ، ابتدا هندسه مورد نظر در این نرم افزار رسم شده و سپس به نرم افزار های دیگری مانند فلوئنت جهت حل ، منتقل می گردد. در این قسمت چند فایل آموزشی به زبان فارسی برای نرم...