آموزش نرم افزار CFX

پروژه مدلسازی سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی در CFX

/cfx-herschel-bulkly/

سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی به شش دسته مختلف تقسیم میگردد: 1- سیال نیوتنی 2- shear-thickening بدون تنش تسلیم 3- سیال بینگهام 4- سیال shear thinning بدون تنش تسلیم 5- سیال shear thinning با تنش تسلیم 6- shear-thickening با تنش تسلیم نرم افزار CFX قابلیت شبیه سازی سیال غیرنیوتنی را دارد. در...

راهنمای آموزش نرم افزار CFX

/cfx-simulation-training/

در این قسمت فایل آموزشی نرم افزار CFX جهت دانلدو قرار داده شده است. نرم افزار CFX جهت حل مسائل و پروژه های جریان و انتقال حرارت در رشته مهندسی مکانیک و شیمی به کار می رود. مهمترین سرفصل های CFX به شرح زیر می باشد: 1- مقدمات و مفاهیم پایه در نرم افزار CFX ( جریان پایا و گذرا ، جریان آرام ،...

نحوه استخراج نتایج در CFD post

/using-cfx-post/

در این فایل که به زبان انگلیسی می باشد، نحوه استخراج نتایج از Ansys cfd post بطور کامل برای یک جریان سه بعدی ترکیبی انتقال حرارت شرح داده شده است. از این آموزش می توان به عنوان یک راهنما چهت انجام پروژه های شبیه سازی جریان در نرم افزار Ansys CFX و Ansys fluent استفاده کرد. به عبارت دیگر پس...

احتراق گاز متان در Ansys CFX

/methane-combustion-modelling-in-cfx/

در این قسمت از آموزش نرم افزار Ansys CFX ، یک فایل آموزشی شبیه سازی احتراق گاز متان و نحوه تعیین شرایط مرزی قرار داده شده است. با استفاده از این روند می توان جهت انجام پروژه های شبیه سازی مشابه در این نرم افزار استفاده کرد. این فایل آموزشی بصورت گام به گام ، نحوه تعیین و اعمال پارامتر های...

شبیه سازی جریان داخل لوله در CFX قسمت اول

/cfx-training-flow-inside-pipe-part-1/

برای مدلسازی با نرم افزار CFX ابتدا باید هندسه ی مدل مربوطه در نرم افزاری خاص مثل Gambit یا Solid Work و یا Inverter ساخته شده و سپس به داخل نرم افزار Import شود. علاوه بر این چنانچه از طریق Workbench وارد نرم افزار شوید و ماژول نرم افزار CFX را وارد کنید ، می توانید از امکانات مدل سازی با...