انجام پروژه آباکوس

جزوه المان محدود دانشگاه علم و صنعت

/finite-element-analysis/

در این جزوه تحلیل المان محدود مباحث زیر به طور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل ماتریسي سازه ھاي خرپای یك بعدي اصل تعادل - بهینه سازي انرژي پتانسیل كل - اصل كار مجازي اجزاي محدود: مراحل اساسي روش اجزاي محدود: 1- سازه مورد نظر به نواحي متمایز ناھمپوش موسوم به اجزاء تقسیم مي شود. 2- فرض...

سابروتین نویسی در آباکوس 1

/fortran-subroutine/

سابروتین فرترن در این قسمت قصد داریم نحوه سابروتین نویسی در آباکوس را در پست های جداگانه آموزش دهیم. بیش از چهل عنوان سابروتین در نرم افزار آباکوس در دسترس است. یکی از زبان های برنامه نویسی که میتوان آن را به نرم افزار آباکوس لینک کرد، زبان فرترن است. زبان برنامه نویسی فرترن با قابلیت...

شبیه سازی تیر یک سر گیردار با آباکوس

/cantilever-beam-simulation/

شبیه سازی تیر ها و بارگذاری انها و همچنین مشاهده تنش های ایجاد شده ناشی از بارگذاری تیر ها در نرم افزار آباکوس امکان پذیر میباشد. در این قسمت، فایل پروژه شبیه سازی تیر یکسر گیردار با آباکوس جهت دانلود قرار داده شده است. برای دانلود پروژه شبیه سازی تیر یکسر گیردار میتوانید از طریق درگاه...

لینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن

/link-abaqus-to-fortran/

لینک کردن فرترن و اباکوس در بسیاری از مواقع، برای تعریف پارامتر های جدید در نرم افزار اباکوس ، نیاز به کد نویسی و نوشتن سابروتین می باشد. یکی از نرم افزار هایی که در این زمینه کاربرد فراوان دارد، زبان برنامه نویسی فرترن است. در این قسمت نحوه لینک کردن نرم افزار آباکوس با فرترن شرح داده شده...

شبیه سازی جوش به روش تولد و مرگ المان در آباکوس

/abaqus-welding/

تنش های پسماند در جوشکاری در این پروژه به بررسی توزیع حرارت و تنشهای پسماند ایجاد شده در حین جوشکاری weld لب به لب دو لوله از جنس فولاد ضد زنگ SUS 304 پرداخته شده است. برای این کار فرآیند جوشکاری دو لوله بصورت کوپل آنالیز مکانیکی و حرارتی با استفاده از تعریف توزیع حرارت به وسیله سابروتین...