انجام پروژه با CFX

پروژه مدلسازی سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی در CFX

/cfx-herschel-bulkly/

سیال غیرنیوتنی هرشل بالکلی به شش دسته مختلف تقسیم میگردد: 1- سیال نیوتنی 2- shear-thickening بدون تنش تسلیم 3- سیال بینگهام 4- سیال shear thinning بدون تنش تسلیم 5- سیال shear thinning با تنش تسلیم 6- shear-thickening با تنش تسلیم نرم افزار CFX قابلیت شبیه سازی سیال غیرنیوتنی را دارد. در...

انجام پروژه شبیه سازی سیال توانی و کراس در CFX

/cfx-non-newtonian-simulation/

نرم افزار CFX یکی از نرم افزار های قدرتمند در شبیه سازی جریان سیالات مختلف می باشد. این نرم افزار دارای قدرت محاسباتی بالایی در حل معادلات جریان است. یکی از موارد کاربرد این نرم افزار شبیه سازی جریان سیالات غیرنیوتنی است. براي سیال نیوتنی نسبت تغییرات تنش به نرخ برش همواره مقداري ثابت می...

راهنمای آموزش نرم افزار CFX

/cfx-simulation-training/

در این قسمت فایل آموزشی نرم افزار CFX جهت دانلدو قرار داده شده است. نرم افزار CFX جهت حل مسائل و پروژه های جریان و انتقال حرارت در رشته مهندسی مکانیک و شیمی به کار می رود. مهمترین سرفصل های CFX به شرح زیر می باشد: 1- مقدمات و مفاهیم پایه در نرم افزار CFX ( جریان پایا و گذرا ، جریان آرام ،...

نحوه استخراج نتایج در CFD post

/using-cfx-post/

در این فایل که به زبان انگلیسی می باشد، نحوه استخراج نتایج از Ansys cfd post بطور کامل برای یک جریان سه بعدی ترکیبی انتقال حرارت شرح داده شده است. از این آموزش می توان به عنوان یک راهنما چهت انجام پروژه های شبیه سازی جریان در نرم افزار Ansys CFX و Ansys fluent استفاده کرد. به عبارت دیگر پس...

احتراق گاز متان در Ansys CFX

/methane-combustion-modelling-in-cfx/

در این قسمت از آموزش نرم افزار Ansys CFX ، یک فایل آموزشی شبیه سازی احتراق گاز متان و نحوه تعیین شرایط مرزی قرار داده شده است. با استفاده از این روند می توان جهت انجام پروژه های شبیه سازی مشابه در این نرم افزار استفاده کرد. این فایل آموزشی بصورت گام به گام ، نحوه تعیین و اعمال پارامتر های...